V í t e j t e   na   w e b u    v - l a s k a

 

Věřím, že zde najdete informace, které hledáte..... inspiraci.....nebo pomoc.

 

Poděkování

Děkuji vám všem, kteří přispíváte na tomto webu. Nesmírně si vážím toho, že jste ochotni podělit se o vaše nově nabyté zkušenosti, o své nadšení i poznatky z toho, co jste se naučili a tím mi pomáháte vdechovat těmto stránkám neustále život.

Vaše příspěvky jsou pro mne, ale i pro nově příchozí velmi cenné.

Fungují jako zpětná vazba, ale i odrazový můstek pro ty,  kteří se teprve rozhodují a hledají.

Věřím, že vaše zkušenosti jim dodají odvahy a že my všichni jim předáme své nadšení z toho, čeho jsme svým poznáním dosáhli.

Cesta každého z nás k lepšímu životu, ke zdraví a štěstí není jednoduchá, není krátká, ale určitě stojí za to.

Díky vašim postřehům, dopisům i vašemu nadšení vím, že jdu správným směrem a že my všichni společně děláme dobrou věc.

 

Nebojte se kvantové fyziky

Paradoxně - je v ní víc spirituality, než si umíte představit a ve skutečnosti je tato moderní věda nejblíž všemu, co cítíme někde hluboko uvnitř sebe, jako něco, co už dávno známe a na co jsme zapomněli. Podvědomě však stále hledáme a i ateista se obrací k Bohu pro pomoc, když již neví, kudy kam.

Zapomněli jsme, nebo jsme byli nuceni zapomenout, že člověk jako lidská bytost není utvářen pouze chemií a proteiny, ale že mnohem větší část lidské bytosti má multidimenzionální strukturu, kterou nemůžeme vidět a přesto existuje.

Nebo snad můžete vidět mysl, můžete vidět myšlenku či emoci? Ne ? Přesto víte, že existuje a nepotřebujete důkaz.

Je to právě kvantová fyzika, věda, která "objevuje" tisíce let staré vědomosti a schopnosti lidstva, objevuje "kvantový stav", ve kterém se částice vymykají myšlení hluboce zakořeněné ortodoxní fyziky a právě to způsobuje v mnoha hlavách chaos a strach.

Je to právě tato věda, která popisuje multidimenzionální - kvantové energie( a to už téměř 100 let !!), kterých se bojíme, protože je nevidíme a nerozumíme jim. A přesto právě tyto neviditelné struktury kolem nás a v nás jsou největším zdrojem našich "skrytých" možností a schopností, jako jsou hluboké formy léčení a uzdravování, naše vlohy a talenty i naše vrozená moudrost těla, od které jsme se vzdálili, abychom za sebe předali zodpovědnost druhým.

Hledáme kolem sebe v nekonečných dramatech, které žijeme na místo toho, abychom obrátili pozornost k sobě a uvědomili si, kým skutečně jsme a jakými dary jsme byli obdarováni. My je však nevidíme nebo se bojíme je vidět.

Bojíme se svých schopností a bojíme se vlastní zodpovědnosti. Tak nás to naučili a my jsme to přijali.

 

Nové tisíciletí však přináší obrovské informační proudy a je skutečně jen svobodnou vůlí každého člověka, kolik z těchto zdánlivě nových informací přijme, uchopí je a přenese do svého života.

Váš život se pak může od základů změnit, když to sami sobě dovolíte. Pak zjistíte, že může být mnohem jednodušší a přitom bohatší ve všech směrech a vy můžete být zdraví, úspěšní i šťastní, pokud se pro to rozhodnete. Pochopíte, že řešení každé situace i nemoci je v nás, ne mimo nás. Začnete si utvářet svůj život tak, jak si sami přejete a přestanete se bát.

Toto je skutečnost a již tisíce a tisíce lidí po celém světě dokazují, že možné to je. I já mám svůj příběh, který s vámi sdílím a jsem s vámi, budete-li o to stát.

                                                                                                                                                                                          Viki

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                            


 

K N I H A Psychologie čaker -

jediná kniha u nás s touto tématikou.

Můžete si objednat na:

v-laska@email.cz

 

 

Kalendář akcí

T E R M Í N Y kurzů - rozklikněte

20.06.2017 16:01
Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace (CHR) nově Kraniosakrální rezonance Termín : 16. -...