KNIHA Psychologie čaker

 

Kniha "Kdo jsem já" - Psychologie čaker

je jediná kniha v česku i na slovensku s touto tématikou a je skvělým pomocníkem v poznávání sebe sama i těch, se kterými utváříme vzájemné vztahy - jako "učební lekce", kterými si v životě procházíme.

Domnívám se, že pochopit sebe je základ, od kterého se odvíjí vše ostatní v našem životě a pro mě osobně to byla velká úleva.

Ne vždy se však naše "pochopení sebe" setká s pochopením u druhých, protože poznat sebe taky znamená osvobodit se z pastí a osidel automatických programů naší mysli a přestat se chovat tak, jak druzí předpokládají a očekávají.

Skutečně poznat sebe znamená taky uvolnit svůj vlastní životní potenciál a začít dělat životní změny, být opravdově svobodný ve své mysli a být šťastný.

To vše nám pak umožní získat nadhled v nejrůznějších situacích, událostech i vztazích a my nemusíme žít svůj život jako oběti daných okolností, ale tvoříme již vědomě.

 

Máte-li zájem o zaslání knihy, pište na email : v-laska@email.cz

 

Cena knihy :  560,- CZK

 

Knihu vám odešlu obratem po uhrazení ceny knihy plus poštovné  70,- CZK (v rámci ČR)

Pro Slovensko je cena poštovného vyšší, 184,- CZK  (zdraženo od února 2018)

Číslo účtu pro platbu : 2106828139/2700

 

Máte-li možnost platby přes Pay-Pal, zejména pro SK je výhodnější (bez poplatků)

adresa pro platbu Pay-Pal : v-laska@email.cz

k platbě připojte své jméno a heslo KNIHA, emailem pak pošlete svou adresu.

Vzhledem k přílišnému "papírování" neposílám knihy na dobírku.

 

Předem děkuji za váš zájem i pochopení.

Viki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychologie čaker – otázky a odpovědi :

 

Jaký význam mají čakry v životě člověka ?

Čakry mají pro život člověka zcela zásadní význam.  Skrze tato energoinformační centra – neboli čakry, se totiž projektuje vědomí a jemnohmotné informační struktury, které utvářejí člověka jako lidskou bytost, do zemské reality. Fyzické tělo bez těchto jemnohmotných obalů – těl – nemůže vůbec existovat.  Dnes už s jistotou víme, že prvotní musí být informace, teprve potom je hmota.

Tyto jemnohmotné informační struktury jsou nositelem veškerých informací o daném člověku a obsahují tzv. blueprint, předlohu, něco jako základní „nastavení“ pro jeho život.  Jedna z pěti čaker (kromě první a sedmé, které jsou tzv. kotvící) pak je nositelkou životního plánu člověka a v psychologii čaker se jí říká dominantní čakra. Zde jsou také „uloženy“  vlohy, schopnosti, talenty a dovednosti člověka a právě zde budou čekat tak dlouho, dokud nebudou probuzeny k životu a uplatněny. Daná čakra má pak silný vliv na vývoj a rozvoj člověka, a doslova vibračně nastavuje, spolu s dalšími čakrami, životní lekce a události (podle životního plánu) na základě toho, co člověk v daném období prožívá. Podle toho pak vtahuje další lidi a zkušenosti do jeho života tak, aby skrze lekce, překážky a zkoušky našel sám sebe a objevil potenciál, jako svou vnitřní sílu, dřímající na hlubších úrovních bytí.

Na začátku našeho života, v dětství, pod vlivem výchovy a prostředí, ve kterém vyrůstáme, přijmeme, že osobnost, kterou jsme si sami – jako Ego – stvořili, jsme my. A další vývoj v rodině, ve společnosti, zejména ve škole nás v tom pouze utvrdí a my si tak modelujeme obraz sebe sama a způsob, JAK budeme vnímat vnější svět a události, kterými budeme procházet a prožívat je. Nikdo nás neučí, že podstatou lidské bytosti je vědomí, tedy něco jako jemnohmotná esence, inteligentní síla nejvyšší frekvence, dokonalá a čistá, která oživuje fyzické tělo, ale není tělem.

Dávno, už hluboko v dětství jsme zapomněli na svou jemnohmotnou podstatu a už nevíme, že skrze jemnohmotné obaly jsme s celkem, jako Vědomím, které utváří podstatu vesmíru, stále spojeni. Postupně zapomeneme, trápíme se, trpíme a celý život podvědomě hledáme skutečnou a opravdovou lásku, frekvenci, podstatu našeho bytí, ze které jsme sem na Zemi přišli. Nikdo nám neřekne, že osobnost, se kterou jsme se ztotožnili, je pouze iluze, a že to, co prožíváme, je pouze „divadlo“, které jsme připravili sami sobě, které si sami dokonce režírujeme a hrajeme v něm i hlavní roli.

Tak díky čakrám procházíme lekcemi a zkušenostmi, prožíváme emoce a stále hledáme. A právě to je podstatou „školy“, kterou zde na Zemi navštěvujeme, abychom se jako vědomí mohli vyvíjet a růst. Teprve když si uvědomíme, že životní zkoušky, jako jsou nemoci a nejrůznější životní překážky nám doslova nastavují příležitosti zastavit se a pochopit, kým skutečně jsme, čakra uvolní vždy část potenciálu, který skrývá v sobě.

Jinými slovy, vždy příslušná čakra, která je kvůli naší ochraně blokovaná, se začne uvolňovat. Začneme si uvědomovat sami sebe a začneme objevovat vnitřní svět a  jeho význam pro náš duchovní rozvoj. Protože my jsme svou podstatou duchovní bytosti žijící tady na Zemi. Začneme vědomě vnímat, žít  i přetvářet svůj život k lepšímu. A s každým novým uvědoměním a pochopením čakra odkrývá dary, které nese v sobě jako informace, pro rozvoj obrovského potenciálu daného člověka.

Pokud by však došlo k uvolnění čakry jiným způsobem, tedy manipulací nebo zásahem jiného člověka, nemusí být daný jedinec na takovou změnu připraven a takový vnější zásah do jeho čakrálního systému nemusí pak přinést pozitivní změny, které očekává, ale často bohužel, právě naopak.

Žijeme-li nevědomě po celý život, pak se v podstatě naplňuje „předloha“, která je základní součástí „informačního balíčku“ dominantní čakry, se kterým jsme se narodili, a my pak žijeme pod vládou a vedením Ega a rozumu, tedy vytvořené osobnosti, zatížené myšlenkovými vzorci a programy, vláčeni emocemi a událostmi, do kterých jsme pod jejich vlivem, vtahováni. Typickým odrazem takového způsobu prožívání života je ne-spokojenost, ne-radost a nemoc.

Někoho k „probuzení vědomí“ přivede vážná nemoc, někoho nehoda, jiného těžké i méně těžké životní zkoušky a události. Někdo chce zkrátka v životě změnu a někdo ne. Každý člověk je jiný a každý člověk v každém okamžiku života, podle zákona svobodné volby, sám rozhoduje, kam v dané chvíli obrátí svou pozornost. Tím vždy uvede do chodu sled událostí a jeho život pak bude odpovídat jeho volbám, ať jsou vědomé či nevědomé.

 

Jak souvisí čakry s psychikou člověka?

Mají přímo vliv na naše zdraví ?

Čakry přímo souvisí s psychikou člověka a jsou také často nazývány „psychoenergetická centra“. Reagují na vše, co prožíváme a zároveň nás také do prožívání nutí, právě na základě informací (frekvencí), které nesou v sobě od počátku našeho života. Čakry v podstatě vytvářejí vibrační „podmínky“ pro události, kterými máme projít, podle naší svobodné volby (což nemusí být volba vědomá).

Každá čakra má svůj hluboký význam v životě člověka a velmi silně jej ovlivňuje. Jedna však nemůže existovat bez druhé, všechny spolupracují a jsou vzájemně propojeny. Na fyzické úrovni řídí vždy určitou oblast těla a na jemnohmotných úrovních spojují všechna těla nefyzická a jejich energetické dráhy.  Jinými slovy, všechny čakry jsou propojeny s jemnohmotným informačním systémem, který je podstatou člověka, jako lidského bytosti, a právě zde je předem „nastaveno“, co bude později projeveno na rovině fyzické. 

Čakry jsou multidimenzionální, tedy kvantové svou podstatou. Nemůžeme na ně nahlížet lineárně, tedy že vyšší čakry jsou „lepší“, než nižší a tak jim dáme větší pozornost. To jsou největší omyly v ezoterice a přinášejí největší „škody“ pro člověka.

Chceme-li se opravdu začít duchovně rozvíjet, vědomě si tvořit svůj život, zvyšovat frekvence těla, což je základem šťastného života, tedy i zdraví, pak musíme začít od uvědomování si sebe a všeho, co prožíváme, jak prožíváme a žijeme. Pravděpodobně největší význam zde má právě to kouzelné slovo „ JAK “, tedy jak vidíme a vnímáme především sami sebe, pak okolní svět a jak reagujeme na události, kterými v životě procházíme a ve kterých hrajeme hlavní i vedlejší role.

To vše má zásadní význam pro náš šťastný život i naše zdraví.

 

(Toto je velmi zjednodušený pohled na čakry, samotné téma čaker je dalekosáhlé a rozhodně  stojí za mnohem větší pozornost, než mu dáváme.)

 

Viki Skácel

Ke knize „Kdo jsem Já“ Psychologie čaker