Zajímavosti, úvahy, myšlenky....

Když se někdo považuje za Mistra,

už nemá proč se dál učit. Pouze obhajuje svůj titul. Kdo se cítí být dokonalý, nemá žádný důvod bojovat a snažit se. Kdyby se druhým zdálo, že se opravdu snažíte, mohli by to považovat za důkaz, že nejste nejlepší a proto se raději nesnažíte. Člověk, který si myslí, že je dokonalý má hrůzu...

Hodnocení

Když neznám a necítím svou hodnotu, necítím se ani být hoden dobře vydělávat. Podceňuji-li se, ukáže se to na mé životní situaci. Pokud máme cíl, sen nebo přání, neptejme se " co to bude stát ?" a ani neříkejme " na to nemám." Když máme představu cíle, myšlenku, každopádně bychom měli...

Stínová část naší bytosti

je ve skutečnosti velmi mocná a tvořivá síla, ego ji však často považuje za špatnou. Odmítané, nebo neuvědomělé části naší bytosti ( jejichž známkou jsou výbušné reakce na různé lidi a situace ) jsou ve skutečnosti strážci hluboké moudrosti. Stín je pouze tvář světla, kterou není vidět. Práce...

Naslouchejme, jak se vyjadřujeme

" Nemám na to čas " - znamená, že v mém životě nerozhoduji já, ale ČAS....   " Já se z toho zblázním " - znamená, že nenesu zodpovědnost, můj emocionální život je ovládán něčím, co stojí mimo mě....   " Kdybys byl.... já bych.... " - znamená, že moje konání limituje chování...

Sebezdokonalování

je velmi citlivá záležitost, plná překvapení. Avšak lepší investice do života neexistuje.  

Zasej myšlenku

sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš návyk. Zasej návyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud.   ZNALOST znamená vědět, co dělat a PROČ to dělat. SCHOPNOST znamená UMĚT to udělat. CHTÍT je MOTIVACE, TOUHA.

Dřív, než slíbíme něco druhým

musíme se naučit dodržovat sliby, které dáváme sobě. Neslibuj druhým, pokud neumíš dodržet sliby, které dáváš sobě.   Jsme to, co činíme opakovaně. Dokonalost není čin, ale návyk.    

Začínej s myšlenkou na konec

Všechno vzniká 2 x ! nejprve mentálně pak fyzicky. Úspěch ukáže, nakolik jste na začátku mysleli na konec.   Lidi, kterým se v životě skutečně daří, špičkoví sportovci, nebo lidi, kteří dosáhli svých cílů, mají jedno společné. Vysoce vyvinutou představivost. Dovedou si věci...

Nehledej v problému zdroj utrpení

ale příležitost ! Problémy jsou pouze opakováním vzpomínek z minulosti, které se objevují proto, abychom se na ně mohli znovu podívat a pochopit je.   Mé problémy jsou vzpomínkami mého podvědomí.   Podvědomí pod vlivem vzpomínek se stává vězněm času, místa, problémů,...

Co je EGO ?

(Eckhart Tolle, Nová Země, kap. 3., z překladu ) Většina lidí je tak naprosto identifikována s hlasem ve své hlavě – nepřetržitým proudem bezděčných myšlenek a nutkavého myšlení a emocí, které je doprovázejí, že je můžeme označit za ovládané svou myslí. Dokud jste si naprosto nevědomí tohoto...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>