Za veškerou bolest, ale i radost člověka mohou slova.

 " Vytváříme slova, jež určují naše prožitky, a tato slova s sebou přinášejí emoce, které námi smýkají jako vodítka se psy.

Necháváme se svádět vlastními mantrami ( jsem k ničemu, jsem osamělý, jsem k ničemu, jsem osamělý......) a stáváme se

jejich zosobněním.

Pokud ale přestaneme na chvíli mluvit, můžeme těm slovům odebrat jejich moc, můžeme se jimi přestat zalykat

a osvobodit se z jejich dusivých tenat. "

 

citace z knihy: Jíst, meditovat, milovat ( Elizabeth Gilbertová )