Všichni pohlížíme na svět subjektivně

to znamená, z úhlu pohledu svého individuálního systému přesvědčení.

Názory si vytváříme na základě životních zkušeností, náboženské víry, duchovních a kulturních hledisek.

Naše víra či nevíra působí jako filtry, skrze něž pohlížíme na svět kolem nás i v nás.

Stanovují hranice, které vedou naše myšlenky, slova i činy.