Vibrujeme jako Země....

Je neuvěřitelnou pravdou, že vibrujeme jako Země, což nás synchronizuje se vším dalším bytím - včetně Světla - na žebříčku nebo řetězu existence. Naše mozkové vlny jsou vázány na vibrační vzory Země.

To znamená, že naše mozky registrují vibrace 4.dimenze, ať jsme si toho vědomi, či ne.

Železné krystalické jádro Země kmitá s frekvencí 40 Hz, tedy 40 pulzů za sekundu.

Když je naše mysl nejaktivnější a nejkreativnější, kmitá s jádrem na 40 Hz v beta vlnách, což znamená,

že rezonujeme s vnitřním jádrem Země.

Když mysl relaxuje a medituje, vibruje v souladu se zemskými vnitřními sférami umístěnými mezi jádrem a kůrou, které se vzdáleností od jádra pulzují pomaleji od 40 Hz k 7 Hz - od vln beta do vln alfa - to znamená,

že rezonujeme s vnitřními částmi Země.

Vlny alfa lidského mozku kmitají s frekvencí 13 - 8 Hz, takže naše rezonance s vnitřkem Země probíhá jak na vlnách beta, tak i alfa.

Zemská kůra vibruje s kmitočtem kolem 7,5 Hz, tedy na přechodu mezi vlnami alfa a theta.

Když jsme ospalí, nebo podřimujeme a naše vědomí se začíná přesouvat do atmosféry, naše mysl pulzuje na vlnách teta

( 7 - 4 Hz ).Zemský vnitřní pás radiace obsahující nabité částice, které tam drží magnetické pole Země, pulzuje s frekvencí okolo 4 Hz. Prostor mezi zemským povrchem a vnitřním pásem je na frekvenci 4 - 7 Hz, což znamená, že naše mysl pulzuje na theta vlnách - rezonujeme s atmosférou a vnitřním pásem.

Ve stavu hlubokého spánku naše mozky pracují v oblasti delta vln v rozmezí od 4 do 1 Hz.

Jinými slovy,

jakmile jsme ve stavech nejhlubší koncentrace, jsme napojeni přímo na jádro centrální inteligence Země, a když se uvolníme, relaxujeme a upadneme do spánku, naše vědomí se vysouvá směrem ven z polí planety.

Při nejintenzivnějším přemýšlení, kdy nás " osvěcují " kreativní až geniální nápady, vibrujeme s železným krystalickým jádrem Země a když se přesuneme ven do prostoru, opouštíme naše těla a Zemi a přemisťujeme se do nebeských sfér.

 

Toto je výňatek z knihy : Mayský kód ( Barbara Hand Clow )

 

Moje poznámka :

Naprosto intuitivně jsem od začátku kurzů " Cesta " vedla meditace tak,

že kladu největší důraz na " spojení s matkou Zemí "..

V meditačním tréninku, který je nedílnou součástí kurzu " Cesta I " se učíme spojení se Zemí téměř zautomatizovat, aby se stalo samozřejmostí při každé meditaci.

Teď vím, že moje " cítění " je správné .....

" Lítat" umí kde kdo, ale spojit se se Zemí a přijmout realitu

takovou, jaká je, není už tak samozřejmé...je třeba se tomu naučit "

Vlaďka