Věda přiznává existenci Vědomí

V průběhu posledních třiceti let došlo v západní vědě k celé řadě revolučních objevů, které předkládají přesvědčivé důkazy k radikálně novému chápání Vesmíru, člověka a lidské psychiky. Čím dál jasněji se ukazuje, že vědomí není produktem fyziologických procesů probíhajících v mozku, ale základním atributem existence. Vesmír je prostoupen kreativní energií, v jejíž struktuře je neoddělitelně vetkáno vědomí.

Moderní výzkum vědomí dokazuje, že koncepční rámec tradiční psychiatrie a psychologie - které lidskou psyché redukují na rovinu biologickou, postnatálně biografickou anebo na úroveň Freudova individuálního nevědomí - je povrchní, neadekvátní a nesprávný.

Podle posledních analýz je indivuduální psyché každého z nás součástí celkového bytí, a lidství ve své hloubi nemá bestiální povahu, nýbrž duchovní. Takové chápání existence vytváří přirozený základ pro rozvíjení úcty k životu, spolupráce a synergie, humanitárních i planetárních zájmů a hlubokého ekologického cítění.

Stan.Grof  z "Evoluce planetárního vědomí a možnosti přežití"