Účel a cíl meditace

Meditace není útěk od reality ( do tranzu ), ale přímá cesta, která nám pomáhá porozumět sami sobě a navázat správný vztah k životu a světu.

Účelem meditace je integrovat meditaci do vlastního každodenního života.

Nemůžeme žít ve dvou odlišných světech. Klid mysli bychom měli přenést i do každodenních činností,

propojit bdělost a uvědomění s každodenním životem.

Bdělost - být bdělý je něco, jako mít naštípnutou lebku a " dávat si pozor ", aby se mě nikdo nedotknul...

NEVRACET se ke starému způsobu vnímání a prožívání.

NECHAT moudrost, vhled, klid, soucit, uvolnění.... prostoupit do všech činností v běžném životě.

Na čem opravdu v meditaci záleží je stav mysli, v němž jsme PO meditaci.

Klidný a soustředěný stav mysli by se měl postupně " prodloužit " do všeho, co děláme.

Když jím - jím, když chodím - chodím, když spím - spím.

To vše dělám vědomě.

Být přítomen, to je integrace meditace.

Integrace znamená zahrnout meditaci do každodenního života, ne ji nechat pouze jako příležitostnou terapii nebo módní záležitost.

Lidé jsou často zklamáni, když neprožijí v meditaci " mimosmyslové prožitky", nebo nadpřirozené jevy.

Ale opravdová, skutečná meditace je obyčejná a mnohem prospěšnější.

Je to jemné přetváření naší osobnosti nejen v naší mysli, v našich citech, emocích, prožívání, ale fakticky i v našem těle.

To je skutečné léčení sebe sama.

Stav našeho zdraví je přímo úměrný stavu naší mysli.

Více o tom všem se dozvíte na kurzech Cesta - od nemoci ke zdraví a dalších seminářích.

 

Staňte se Mistry svého vlastního štěstí,

chemiky své vlastní radosti a budete mít vždy po ruce všechny druhy léků,

které vás budou povznášet, rozradovávat, ozařovat a inspirovat každý váš vdech i pohyb.

                                                                                                            Sogjal rimpočhe