Stínová část naší bytosti

je ve skutečnosti velmi mocná a tvořivá síla, ego ji však často považuje za špatnou.

Odmítané, nebo neuvědomělé části naší bytosti ( jejichž známkou jsou výbušné reakce na různé lidi a situace ) jsou ve skutečnosti strážci hluboké moudrosti. Stín je pouze tvář světla, kterou není vidět.

Práce se stínem dává příležitost k našemu uzdravení a integrovanějšímu životu.

Problémy stínu jsou často spojeny s velkým emocionálním nábojem, který pouze upozorňuje na tu naši stránku, která volá po uvědomění a transformaci.

Přestaňte se na svou životní situaci dívat jako na problém, drama a boj.

Interpretujte ji jako tvořivou životní sílu, která je ke změně a růstu nutná.

Podaří-li se nám problémy stínu integrovat a dosáhnout větší " transparentnosti ", nebudou v nás projekce ostatních lidí vyvolávat emocionální výbuchy ani zraňovat naše city, protože námi budou procházet, aniž by v nás zůstávaly.

Práce se stíny je prospěšná i jinak: vlastní proměnou můžeme přispět k proměně ostatních i celé Země.