Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem

nespočívá v tom, že by úspěšný člověk měl větší schopnosti, nýbrž v tom, že má ODVAHU prosazovat své myšlenky a jednat.

( citát )