Přizpůsobujeme se

svým chybám tak dlouho, až si je pleteme s ctnostmi. Pak je příliš pozdě na životní změny.

Paolo Coelho

Ps: já tvrdím, že nikdy není pozdě :-)