Nehledej v problému zdroj utrpení

ale příležitost !

Problémy jsou pouze opakováním vzpomínek z minulosti, které se objevují proto, abychom se na ně mohli znovu podívat a pochopit je.

 

Mé problémy jsou vzpomínkami mého podvědomí.

 

Podvědomí pod vlivem vzpomínek se stává vězněm času, místa, problémů, nejistoty, zmatků,myšlení, hodnocení a ovládání.

 

Osvoboď nejprve sebe sama a pak pomáhej druhým !

 

Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se v mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým

vlastním výtvorem.

Je pouze na vás, zda vyléčíte to, co se vám nelíbí, co prožíváte.

Tyto projekce ve skutečnosti neexistují a jsou pouze vaše vlastní projekce.

Problém není v nich, ale ve vás.

Abyste je změnili, musíte změnit sebe !

 

Obviňovat okolí je mnohem snažší, než přijmout vlastní zodpovědnost.

Tím, že vylepšujete sebe, vylepšujete svůj život.

                                                                                                                                        z knihy " Svět bez hranic " ( Joe Vitale )