Hodnocení

Když neznám a necítím svou hodnotu, necítím se ani být hoden dobře vydělávat.

Podceňuji-li se, ukáže se to na mé životní situaci.

Pokud máme cíl, sen nebo přání, neptejme se " co to bude stát ?" a ani neříkejme " na to nemám."

Když máme představu cíle, myšlenku, každopádně bychom měli usilovat o jeho realizaci.

V praxi se vždy ukazuje, že když jsme na cestě k cíli, objeví se i peníze k jeho uskutečnění.

 

Pokud nějakým způsobem penize ztratíte, nepomůže truchlit.

Zůstaňte raději optimisty a řekněte si : " Děkuji ti za ponaučení, Živote . Zkusím to znovu a tentokrát jinak. "