Fenomén 2012

Svůj příspěvek ( jako názor ) posílá Ivan z Prahy:

Celý fenomén je založen na několika faktech: Konec Mayského kalendáře, postavení planet sluneční soustavy a její nová pozice vztažená ke galaktickému rovníku koncem roku 2012, plus předpokládaný vrchol sluneční aktivity ( ta by měla už dva roky nabírat na síle ), ale nic moc se neděje, stejně jako těsně před 1WW. To samozřejmě může signalizovat nabírání energie v nitru našeho milého sluníčka.

Protože prostor kolem nás a v nás není třírozměrný, ale teoreticky spočítaný jako jedenáctirozměrný, jsme při popisu toho, co se bude dít asi nejspíš v situaci člověka, který se pohybuje pouze v ploše a neví, co je třetí rozměr.

Kouli nad plochou, jako součást našeho prostoru nevidí, ani kdyby se rozkrájel.

Může jenom tušit její existenci na základě působení vnějších sil ( gravitace, stín, atd. ).

Kouli začne vidět až při průchodu plochou jako bod, pak úsečku, která dosáhne maxima, pak se zkracuje, pak bod a pak nic. A včil mudruje, co je koule.

Ale, a to je podstatné, tušil ji a prociťoval.

A to je naše situace. Tušíme změny, prociťujeme signály, rozumem víme, co se může fyzikálně dít, ale to, co se opravdu bude dít, nikdo neví přesně.

No a tím je prostor otevřený pro dohady a spekulace, jak se to komu hodí, čemu věří, nebo jak to chce použít ve svůj prospěch.

Dít se něco bude určitě, tím jsem si jistý.

Myslím, že nastane situace podobná tomu, jako když cvrnkneš prstem do točícího se setrvačníku, zemská osa se rozvibruje, tekuté jádro bude setrvačně držet svoji pozici, jako když točíš s hrnkem a tekutina stojí - tak se kafe míchat nedá :-))

Důsledky mohou být katastrofální na geofyzikální úrovni. Pro tento svět zničující.

Věřím v sílu a moudrost Univerza, projevující se morfogenetickým polem a k oboustrannému toku energií individuálního rozumu směrem do " pole " a z " pole ".

A  " pole " to už ví, hodně lidí tedy tuší.

Připravení jsou ve výhodě. Roky, co prožíváme jsou přelomové.

Jak se co uděje, toť otázka.

Myslím, že všechny meditace, práce na vnitřním rozvoji, sebepoznání, prorážení emočních bloků atd. jsou nezbytnou podmínkou k zahájení nějaké spirituální cesty, která je důležitá právě vzhledem k tomu, co tušíme v souvislosti s fenoménem 2012 a s tím, co nás přesahuje.

A teď vzhůru do běžné reality...

                                                                                                     Zdraví všechny Ivan