Dřív, než slíbíme něco druhým

musíme se naučit dodržovat sliby, které dáváme sobě.

Neslibuj druhým, pokud neumíš dodržet sliby, které dáváš sobě.

 

Jsme to, co činíme opakovaně.

Dokonalost není čin, ale návyk.