Chudoba je chudoba myšlení

a žádná ctnost, jak říkají mocní.

Nebuď příliš mocný a nebuď slabý.

Největší síla je být pánem sám sobě.

Nebuď kritický, ale nebuď lhostejný.

Nenech si přikazovat ani zakazovat

a sám nepřikazuj a nezakazuj druhým.

Vše dělej tak, jakoby na tom závisel osud lidstva.

Zároveň cti postoj - žádná důležitost neexistuje.