Cesta.....

Považuji tento způsob " vstupu " do své bytosti a její " historie " za velmi vhodný, ohleduplný a dokonce laskavý.....znovuprožitím byť traumatických událostí své minulosti, pochopením jednání zúčastněných a především omývajícím odlehčujícím odpuštěním je velmi, velmi ú č i n n ý především pro psychiku člověka....z toho se následně odvíjí změny na fyzické úrovni....může-li se člověk pak sám podílet na dalších krocích v samostatných individuálních " cestách ", pak má opravdu pocit, že není objektem " léčení ", ale jeho strůjcem - sám sobě.

O to větší je pak naše radost a o to hlubší je naše poznání tkvící v pochopení příčin...a o to víc můžeme " vyrůst " a  u z d r a v i t  se....

                                                                                                  Dana