Poradenství, konzultace

Individuální poradenství a konzultace zahrnuje několik oblastí k řešení :

 

Problematiku vztahů

- partnerské vztahy

- vztahy rodiče a děti ( děti a rodiče )

- pracovní vztahy

- ostatní vztahy

 

V rámci konzultace vypracuji rozbor osobností podle data narození, rozbor podle systému čaker, podle archetypů a charakterových rysů.

Zde je důležité poznat a uvědomit si silné a slabé stránky sebe sama, ale i druhé osobnosti. Její typické znaky a možné charakteristické sklony a návyky.

Ve vztazích pak hledáme zrcadlení a souvislosti.

Nejde zde přitom pouze o pochopení " toho druhého ", ale zejména o pochopení sebe sama a nalezení odpovědi na to, proč druhého vnímáme tak, jak ho vnímáme a proč on reaguje tak, jak reaguje.

To je velmi důležité, protože vztahy utvářejí celý náš život a nejdůležitější v každém vztahu je, jak my ho vnímáme.

Součástí konzultace je také práce s myslí a emocemi, pochopení fungování mozku a programů, které vznikly hluboko v dětství a které se automaticky uplatńují po celý život. V určitých životních obdobích pak emočně ovlivňují naše konkrétní vztahy, vnímání konkrétních osobností a událostí.

Pracujeme vždy velmi jednoduchou, snadno naučitelnou metodou, kterou můžete dál využívat ve svém běžném životě.

Pochopení souvislostí je samozřejmou součástí takové práce.

 

 

Problematiku

- práce, neúspěch v zaměstnání, problémy při hledání práce, problém prosadit se, nedůvěra, nízké sebevědomí, problém   komunikace, ztráta životních jistot......

 

V rámci konzultace provádím rozbor osobnosti podle data narození, rozbor energetického systému čaker, rozbor podle archetypu a charakterových rysů - opět i zde je důležité uvidět a uvědomit si nejen silné, ale i slabé stránky osobnosti a přijmout je.

Hledáme společně zakořeněné návyky a myšlenkové vzorce, které jsou uloženy hluboko v podvědomí a ovlivňují a doslova řídí náš život, dokud si to neuvědomíme. Téměř vždy nám tyto vzorce brání rozvinout a využívat své přirozené schopnosti a dovednosti, které mnohdy ani neznáme a domníváme se, že jimi jsou obdaření pouze ti druzí.

Sebe sama vnímáme jako neschopné a neúspěšné jedince a hledáme vnější příčiny.

Pochopením fungování mozku a určitých zákonitostí, o kterých se bohužel na školách neučíme, můžeme velmi jednoduchou cestou tyto zažité vzorce a návyky změnit tak, aby nám už nemusely škodit. Naopak toto poznání zcela mění náš vztah k sobě sama a zvyšuje sebevědomí.

Uvědoměním si svých silných a většinou zcela nevyužitých stránek a schopností osobnosti můžeme zcela změnit svůj život k lepšímu.

 

 

Problematiku

- závažná akutní či chronická onemocnění, tzv "civilizační" nemoci, postižení, ztráta pohyblivosti atd.

 

V rámci takové konzultace je základem opět podrobný rozbor osobnosti podle data narození, rozbor systému čaker, rozbor podle archetypu i charakterových rysů. Zde je však důležité hledat mnohem hlubší souvislosti s minulostí a vztahy v rodině a najít pravděpodobný počátek toho, co spustilo tyto stavy či procesy. Není to však vždy nezbytně nutné.

Nezbytné v tomto případě je pochopit mechanismy vzniku nemoci, to znamená základní mechanismy fungování mozku, jako pravděpodobného základního řídícího centra všech chemických procesů v těle. Dnes už ale víme, že jich je víc, že to není pouze mozek, kdo určuje biochemii těla. Velmi jednoduchou metodou pak najdeme emoční zátěže, které mohly spustit tyto a další patologické procesy v těle a hledáme odpověď - proč se tak stalo. Zpracování těchto informací je základem k uzdravení.

Jsou -li zde hlubší souvislosti s dalekou minulostí, zcela jednoduchou cestou se na ně můžeme "podívat", pouze za účelem jejich pochopení.

Nic víc není potřeba v minulosti hledat.

Metoda, se kterou pracuji je má vlastní, jednoduchá, časově i psychicky není nijak náročná.

Klient se následně učí pracovat se svým vlastním tělem i svou myslí a naučí se využívat svých nově objevených, zcela neomezených schopností, o kterých dosud nevěděl.

Nejsem léčitelka ani ezoterička, pracuji s uchopitelnými "fakty" a informacemi. Za předpokladu, že jste připraveni převzít plně zodpovědnost za sebe, stávám se pouze vaším průvodcem.

 

Problematiku

akutní či chronické onemocnění dítěte, poruchy spánku, hyperaktivita nebo naopak apatie dítěte, 

dítě má problém začlenit se do kolektivu,

dítě je přecitlivělé, dítě je nezvladatelné, či další problémy.....

 

V tomto případě je třeba si uvědomit, že dítě je velmi silnou vazbou spojeno s matkou. Čím menší dítě je, tím silnější je tato vazba.

Proto v případě malých dětí ( 0 - 6 let ) pracuji přes matku, pokud matka skutečně touží pochopit, co se s jejím dítětem děje.

V některých případech, např. když dítě odmítá komunikovat, pracujeme tímto způsobem i se staršími dětmi.

Základem takové konzultace je opět rozbor osobností, tentokrát však dítěte a matky a je-li to potřeba, pak i otce a dalších členů rodiny.

Pro matku je důležité, aby se obeznámila nejen s archetypem i základními charakterovými rysy svého dítěte, ale i sebe.

Aby poznala silné, ale zejména slabé stránky nejen u svého dítěte, ale i sebe a pochopila vzájemné souvislosti mezi nimi.

Už toto jí pomáhá lépe vnímat dítě z jiného úhlu pohledu a často mu i lépe porozumí.

Většinou pak začne lépe chápat i vnímat sama sebe, ostatní členy rodiny i své přátele.

 

Velmi jednoduchou a snadno naučitelnou metodou hledáme základní emoční zranění dítěte, které se pravděpodobně stalo příčinou současného stavu, či jeho nezvyklého chování. Nalezením, pochopením a zpracováním tohoto emočního zranění, které by jinak mohlo dál ovlivňovat život dítěte, v podstatě odstraňujeme příčinu stavu či onemocnění. Často se stává, že k takovým " zraněním " došlo již v prenatálním vývoji a tudíž se bezprostředně týká i matky. Proto je důležité tyto prožitky nejen uvidět, uvědomit si je, ale i pochopit. Pouze otevřít minulost a restimulovat staré bolesti nestačí.

Výsledkem by bylo ještě větší trauma v oblasti psychiky, než dosud.

Zde není důležité pouze vědět, ale důležité je pochopit a prožít.

 

Matka se zároveň učí pochopit základní mechanismy fungování mozku, zejména mozku malého dítěte a uvědomí si, jak dítě vnímá na základě svého typu nejen sebe, ale i své okolí a JAK vnímá situace, ve kterých se nachází. Matka se učí pochopit i mechanismy vzniku nemoci a emočních reakcí, které mohou být následně spouštěčem každé patologie v těle, nebo každého neobvyklého chování dítěte.

Jakmile je zpracována příčina v oblasti psychiky, matka se učí pracovat i s tělesnou schránkou svého dítěte, aby zde mohl být " nastartován " proces samoléčby.

Z celé konzultace matka pochopí mnohé nejen o sobě, ale i o svém dítěti. To už samo o sobě může být počátkem pozitivních změn v rodině a dítě má velké předpoklady k uzdravení.

V případě malých dětí se této konzultace účastní pouze matka, bez přítomnosti dítěte.

Výsledky této práce jsou vždy pozitivní a často fascinující. I děti s tzv. " vrozenými " nemocemi ( dle lékařů ) se mohou touto cestou uzdravit.

I zde zdůrazňuji -

Nejsem léčitelka ani ezoterička, pracuji s uchopitelnými "fakty" a informacemi. Za předpokladu, že jste připraveni převzít plně zodpovědnost za sebe a tím samozřejmě i za své dítě, stávám se pouze vaším průvodcem.

 

 

Všechny konzultace je třeba objednat předem a to telefonicky nebo emailem.

Podrobné rozbory zůčastněných osobností připravuji předem pouze na základě dat, před začátkem naší konzultace.

V průběhu konzultace se již zabýváme pouze jejich výkladem.

 

Základní cena se pohybuje mezi 1400 - 1600 ,- Kč ( zahrnuje rozbory připravené předem )

Vždy se jedná o cenu dohodou.

 

Kontakt pro poradenství a konzultace v ČR:

Viktorie Skácel, mobil: 725 394 008, email : v-laska@email.cz