Informace o mně

 

 Viktorie S k á c e l

 

  narozená 26.8. ( PANNA )

 

 

 

 Vzdělání:     Gymnázium
                    Střední ekonomická škola - obor cestovní ruch
                    Střední zdravotnická škola

                    Mým nejvyšším dosud dosaženým vzděláním "pro mě" je pochopení smyslu života a sebe sama.

 

   -------------------- vzdělávám se neustále z vlastní iniciativy a potřeby -------------------
     
Vlastní terapeutickou a poradenskou praxi jsem si otevřela v roce 2000.

V začátcích mé soukromé praxe jsem jako masér nejrůznějších technik s holistickým přístupem nejprve sbírala zkušenosti a poznávala v realitě to, co jsem vnímala již dávno sama v sobě, ale nebyla jsem schopna "uchopit" ani pojmenovat.

Můj život musel být nejdříve v troskách, abych se mohla zvednout jako "Fénix z popela", abych pochopila, jak obrovská síla dřímá v každém z nás, jsme-li rozhodnuti ke změnám.

Učila jsem se pracovat s myslí, fyzickým tělem i energiemi. Učila jsem se vnímat emoce a učila jsem se chápat význam zklidnění mysli a meditace pro člověka. Měnila jsem od základu svůj život krok za krokem.

Nejcennějším "učebním skriptem" mi však byly životní lekce a události, kterými jsem si procházela, a mojí největší oporou mi byly moje děti.

Přicházeli ke mně lidé, kterým jsem pomáhala, a oni pomohli svou přítomností mně.

S každým novým klientem jsem se učila a rozvíjela schopnosti, které dřímaly někde hluboko ve mně.

 

Prošla jsem mnoha kurzy i psychoterapeutickými výcviky. Studovala jsem mnoho metod a technik, abych se vrátila ke své vlastní intuici a schopnostem, se kterými jsem se pravděpodobně již narodila.

Aby můj pohled na člověka však nebyl pouze jednostranný, studovala jsem z vlastní iniciativy i střední zdravotnickou školu - obor všeobecná zdravotní sestra a dva roky i čínskou medicínu.

V roce 2004 mi byla diagnostikována rakovina prsu a já se znovu ocitla na dně propasti. Naštěstí už ne na dlouho.

Moje zkušenosti a vědomosti, moje víra a obrovská vnitřní síla, které jsem již absolutně důvěřovala, mi pomohly překonat prvotní strach, do kterého jsem se nechala vmanipulovat. Léčbu nemoci, kterou jsem přijala jako výzvu k životu a životní lekci, jsem nakonec řešila tak, jak jsem sama považovala za správné.

A nebylo vůbec lehké svůj postoj k takové léčbě obhájit.

 

Dnes vím, že jsem se rozhodla absolutně správně a že každá nemoc má stejný základ a je léčitelná.

Po celou dobu své léčby i samoléčby jsem nepřerušila svou praxi a předávala jsem a předávám dál svoje zkušenosti, dnes již s obrovským nadhledem a vědomostmi, zejména z oblasti kvantové fyziky, která mi tolik pomohla, když jsem sama potřebovala pochopit a "uvidět" to, co je neviditelné a přesto to je, a když jsem potřebovala "uslyšet" to, co neslyší druzí a to mi od základu změnilo život.

Studuji neustále a kvůli studiu jsem začátkem roku 2013 odešla částečně žít i pracovat do Anglie.

 

Dnes je mým oblíbeným rčením :"Musela jsem odejít, abych se mohla vrátit." A vracím se ráda a stále.

Neuvěřitelným způsobem jsem však rozšířila své "pole zájmu" a díky angličtině se mi otevřely i další nové možnosti.

 

Jsem vděčná celému Vesmíru, sobě a svým dětem, že jsem celým tímto procesem "výuky" mohla projít a že jsem pochopila smysl a význam nemoci, ať už se nazývá jakkoliv.

Změnila jsem celý svůj život. Jsem zdravá, šťastná a nezávislá. Neustále studuji a vyvíjím se. Nebojím se dělat chyby a učit se z nich.

Miluji práci učitele a poradce, protože vím, jak velkou sílu dokážu předat lidem, kteří ji právě v dané chvíli potřebují.

 

Vše, co předávám svým žákům i klientům je součástí mého života.

Všechny metody i mentální postupy, které učím i používám ve své praxi, jsem vytvořila sama na základě svých vědomostí, zkušeností, znalostí a dlouhodobé praxe.

Nepoužívám ani ve výuce ani v praxi naučené psychoterapeutické metody a postupy, protože k úspěšnému výsledku je nepotřebuji.

Využívám zejména nejnovějších poznatků z oblasti kvantové fyziky, epigenetiky a jsem velmi šťastná, že takovými informacemi disponuji a mohu je předávat dál.

 

Některé kurzy a techniky, které mě ovlivnily a metody, kterým se věnuji ve své současné praxi :

 

  -  poradenství v oblasti výživy, vliv stravy na zdraví, změna stravy nejen kvůli nemoci, ale jako životní styl

    - Reflexologie, akupresura, SU-JOK Therapy ( mikrosystémy, akupunktura - Onnuri Academy)

    - Silva Method ( účinné metody využívání a rozvoje mozku, kontrola stresu, mentální tréninky - ing.Dragan Vujovič )
    - Wholebody Therapy ( workshop - Dan McGovern, USA)
   
    - Kraniosakrální terapie ( Dott. Giovanni Conchin, It.)
    - Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace ( CHR - moje vlastní metoda, patent )
    - Hlubinná abreaktivní psychoterapie ( intenzivní trénink - Andrej Dragomirecký, ČR)
  
   -  Buddhistická psychologie, Enneagram - VEVA cz , Emoční inteligence ( EQ ) - Tarra Bennett Goleman a další

   -  Alternativní postupy práce s myslí na základě znalostí o fungování mozku, rozvoj osobnosti, techniky samoléčby - vlastní metoda
    - Psychografie - intuitivní kresba, kurzy a semináře ( vlastní praxe 13 let ), channeling

   -  Typologie osobnosti podle čaker - Psychologie čaker

       ( 15 let vlastní praxe s čakrami, rozbor osobnosti podle čaker, Psychology of the Chacras- R.A.Jelusich Ph.D - 2013 London)

   -  Profesionální kouč - ITK Results Coaching Systems ( Praha )

   -  Metoda Marka Komissarova ( Ing. Mark Komissarov, prezident spol. "Blind Care Foundation" USA )  přímé vnímání informace z prostoru

   -  Škola rozpomínání - kompletní nauka Drunvala Melchizedeka ( Gabriela Dušková - Praha )

   -  Neuro-spinální rebalance - přirozený návrat ke zdraví ( vlastní metoda na základech kvantové fyziky )

   -  The Conference for Consciousness & Human Evolution - Mezinárodní konference "Vědomí a Evoluce člověka - London 2014   - (Kvantová fyzika přístupná každému člověku, který je otevřen zcela novým informacím ( všechno je totiž jinak !!), Epigenetika, Psychoneuroimunologie, výzkum DNA, vliv zvuku, vody a mnoho dalšího. Přednášky vědců z celého světa, vědecké studie, o kterých se často ani nedozvíme, setkání s autory největších bestsellerů na tomto "poli" a mnohem víc.

  -   The Conference for Consciousness & Human Evolution - London 2015 a 2016.

      Tyto konference mě ovlivnily patrně na celý život.

 

 

 

 

 

   Gregg Braden - přednášky a workshopy, London 2015

 

 

  The Consciousness & Human Evolution Conference, London 2014 - můj velký vzor a učitel - Dr. Amit Goswami Ph.D

 

The Consciousness & Human Evolution Conference, London 2015 - s Teal Swan

 

The Consciousness & Human Evolution Conference, London 2016 - s Anitou Moorjani ( Anita je žena, která přežila svou smrt následkem rozsáhlé rakoviny, přičemž její tělo bylo téměř v rozkladu, její orgány nepracovaly. Během několika týdnů po návratu nebylo však po její nemoci ani stopy. Příběh Anity je nejlépe zdokumentovaný medicínsky - na světě. Napsala knihu "Dying to be Me" - "Musela jsem zemřít, abych byla sama sebou". V česku jsme si přeložili po svém "Musela jsem zemřít" (proč? neřešíme...)

 


V současné době funguji jako :

-    lektor a poradce v oblastni rozvoje osobnosti s využitím všech vhodných technik

     (pracuji zejména s příčinou onemocnění a utrpení člověka, jejíž pochopení vnímám jako přímou cestu ke zdraví a životním změnám)

    

  -   lektor vlastních kurzů (viz Kurzy),  life&business Coach.    
     

      Co mě ovlivnilo v mé práci, ale i v životě nejvíce?

      Buddhismus a pochopení vlastní zkušenosti.

      A naprosto absolutně - kvantová fyzika.

 

Často se mě lidé ptají, jestli jsem buddhista.

Odpovídám NE, nejsem ani buddhista, ani nic jiného, i když buddhismus mě skutečně ovlivnil nejvíc.

V těžkých chvílích svého života jsem díky buddhismu začala chápat, jak funguje naše mysl a jak svou myslí - svými myšlenkami a emocemi utváříme svůj život. Pochopila jsem, že život není boj, ale má mnohem hlubší smysl.

Jsem vděčná za všechny životní překážky, protože mě přivedly k pochopení, že záleží pouze na nás, jak budeme žít, jak budeme prožívat i myslet.

My sami si určujeme, jaké události přijdou do naší cesty (včetně nemocí), a pak se můžeme rozhodnout, jak s nimi naložíme. Jsem šťastná, že jsem se rozhodla správně. Můj život se změnil a s nemocí, která nahání druhým strach, jsem se mohla s díky rozloučit.

Změnily se moje životní hodnoty, vnímání sebe sama i druhých. Moje zkušenosti a vlastní prožitky mě přivedly k práci s druhými.

Člověka vnímám jako duchovní bytost a věřím - VÍM - že skutečnou podstatu člověka je třeba hledat jinde, než ve vnějším světě, který tak hekticky žijeme.

Není náhoda, že všechny staré civilizace ve svých filosofiích či léčitelských praktikách vycházejí ze stejného základu, ze stejné podstaty vnímání světa, kde nejvyšším tvůrcem je Bůh a člověk je jeho součástí.

Fascinující je, že totéž dokazuje kvantová a jaderná fyzika, nová biologie, epigenetika a rozsáhlé výzkumy mozku vše potvrzují.

Jsem nesmírně vděčná za to, že dnes máme téměř neomezené možnosti přístupu k těmto informacím.

Mám ráda východní filosofie a jejich přístup k člověku, v životě i v medicíně.

Mám ráda vše nové, nové objevy, nové poznatky vědy a zejména ty, kterým se mnozí současní vědci a lékaři tak zoufale brání.

Je to vzrušující objevování světa kolem nás a v nás, neboť každý z nás žijeme ve svém "vnitřním světě", který pouze promítáme do svého okolí.

Nové objevy vědy, jako je kvantová fyzika či epigenetika,  znamenají skutečný převrat v našem vědomí a otevírají nové schopnosti i možnosti každému z nás.

 

Nejsem členkou žádné politické ani náboženské skupiny, neboť takové "začlenění" považuji za ztrátu svobody, podřízenost a manipulaci.

Díky těžké nemoci jsem objevila sebe sama, svoji vlastní vnitřní svobodu a to je pro mě největším bohatstvím.

Svou skutečnou víru si nosím v sobě a snažím se podle ní i žít. Mám velký respekt před přírodními zákony.

Svá pravidla v životě si určuji sama a zodpovídám se sama sobě, neboť ctím, že každý člověk má být zodpovědný sám za sebe v každém okamžiku svého života. Toto je jediná cesta ke spokojenému životu a zejména - zdraví.

Nejsem "ezoterička" ani léčitelka.

 

Veškeré informace, které předávám na všech svých kurzech, jsou ověřitelné, jsou vědecky doloženy a potvrzeny, ať už se jedná o výzkumy mozku či jiné, zejména duchovní poznatky, ověřené kvantovou a jadernou fyzikou či informace z oblasti epigenetiky, psychologie, psychoterapie, psychokybernetiky a dalších.

Ve výuce všech kurzů se odrážejí moje vlastní zkušenosti a poznatky z mé dlouholeté praxe. Velmi často používám pojem "selský rozum", a proto je každý schopen pochopit, o čem mluvím.

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že chci-li být dobrým průvodcem a lektorem druhým, nestačí pouze číst a vzdělávat se, ale musím umět ukázat druhým, že to, co jim nabízím znám, a umím to i žít.

 

Viki