Metoda Marka Komissarova

- metoda aktivace a využívání Centra přímého vnímání informace z okolního světa.

 

 

Téměř v každém okamžiku našeho života se musíme pro něco rozhodovat, ať už vědomě či nikoliv.

Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě informací, které k němu přicházejí, zejména z vnějšího prostředí.

 

Od nejútlejšího věku se učíme co je dobré a co špatné a jsme hodnoceni, kritizováni a posuzováni za vše, co neodpovídá modelu rodiny a společnosti. 

Celý život je nám vštěpováno - mysli, přemýšlej, rozmysli si to a rozhodni se.

Bojíme se dělat chyby - jinými slovy, bojíme se dělat špatná rozhodnutí, abychom se nestali obětí kritiky a odsouzení.

 

Většina našich chyb tak pochází ze strachu udělat chybu.

 

Náš mozek pracuje v režimu příjmu informací od pěti smyslových orgánů vnímání (hmat, čich, sluch, zrak a chuť) a po celá tisíciletí jsme přesvědčeni, že tomu nemůže být jinak.

Nikdy nás neučili - nepřemýšlej, pouze "vnímej" a rozhodni se.

Jsme přesvědčeni, že pouze to, co můžeme vidět, slyšet, nebo zjistit hmatem, to existuje.

Od poloviny minulého století k nám však začínají pronikat informace (zejména díky změnám ve společnosti a díky internetu), že všechno může být úplně jinak. Kvantová fyzika odhaluje stále nové a nové poznatky, zejména v oblasti výzkumu vědomí a mozku a ať chceme nebo ne, musíme připustit fakt, že svůj mozek využíváme pouze na necelých 10% jeho kapacity a schopností.

Přesto se zoufale bráníme všemu novému, co by mohlo narušit naše obecně přijatá paradigmata a již zaběhnutá a zažitá dogmata, ve kterých vidíme jakousi pomyslnou "jistotu" a všeho, co neznáme se obáváme.

Přijmout nové chce velkou dávku odvahy.

Proč ? Protože čím víc si dovolím "vidět a vnímat" věci takové, jaké skutečně jsou, tím víc musím být zodpovědný za svůj život.

To znamená, žít vědomě, nikoliv pouze přežívat.

 

Metoda aktivace Centra informačního vnímání v našem mozku znamená schopnost přijímat přímé a nezkreslené informace z vnějšího prostředí, které k nám proudí zcela novým informačním "kanálem" a nejsou pod vlivem filtrů, které máme podvědomě nastaveny a které v průběhu života utužujeme a posilujeme svou vírou a svými přesvědčeními.

Informační centrum pracuje zcela samostatně a za plného vědomí.

 

Touto schopností jsme obdařeni všichni a zcela přirozeně ji umí využívat snad všechny přírodní národy a východní civilizace.

Bývá také nazývána šestým smyslem.

V západním světě je však hluboce potlačena, neboť pro společnost, ve které žijeme není žádoucí, abychom "viděli a věděli" více, než "máme vidět a vědět".

Naše možnosti jsou však neomezené, pokud si to sami dovolíme.