Individuální kurzy - soukromé

U všech kurzů, které jsou zvěřejněny na tomto webu, můžete využít možnosti uspořádat

kurz v soukromí svého domova, pracoviště, či jiném, vhodném místě.

 

Všechny podmínky takového kurzu v soukromí musí být dohodnuty předem a v takovém případě se u některých kurzů jejich délka může i zkrátit.

 

Minimální počet účastníků - podle druhu kurzu je stanoven vždy předem, po vzájemné dohodě.

 

Máte-li zájem o soukromý kurz, pište na v-laska@email.cz