CESTA - podvědomím k příčinám

 

 Intenzivní dvoudenní workshop

 

 • pro terapeuty, maséry, léčitele, sociální pracovníky, zdravotníky, zkrátka pro ty, kdo pracují s druhými lidmi a snaží se jim pomáhat (a zapomínají přitom na sebe)

 

 • pro všechny, kdo chtějí být zdraví, změnit svůj život k lepšímu a žít konečně to, co si opravdu přejí a po čem z hloubi duše touží

 

Jaký přínos má kurz pro terapeuty ?

Cílem každého terapeuta, léčitele či poradce by podle mého názoru nemělo být pouze pomáhat druhým, ale pomáhat zejména sami sobě v každém okamžiku, který se jeví jako nepohoda – únava, oslabení imunity, vynořující se nebo přetrvávající problémy ve vztazích, emoce, které nás přesahují a samozřejmě nemoc.

Pomáhat druhým na úkor sebe je při této práci velmi nebezpečné a proto je tak důležité vnímat sebe, abychom nepředávali druhým to, co se nám samotným nedostává.

 

Při práci terapeuta se velmi často setkáváte s tím, že klient prožívá emoce a stavy, se kterými si sám neumí poradit a které mu mnohdy velmi komplikují život.

Často se pak ocitáte v situaci, kdy byste velmi rádi pomohli, ale nevíte jak.

 

Kurz „Cesta - podvědomím k příčinám“ je ve své podstatě vynikající mentální trénink, při kterém se můžete naučit být dobrým a zejména „bezpečným“ psychoterapeutem, především sami sobě.

 

S klietem pak pracujete na základě vlastní zkušenosti a naučíte se, jak.

Pochopíte-li totiž své vlastní emoční a myšlenkové vzorce a programy, které žijete ( které všichni žijeme), pak snadno rozpoznáte takové vzorce u druhých a budete schopni je vést na cestě jejich vlastním podvědomím, aby i oni snáze „uviděli“ a pochopili sebe a mohli udělat změny.

Tyto emoční a myšlenkové struktury jsou totiž hlavní základnou každé nemoci i každého našeho neúspěchu v životě.

Vše, co žijeme si totiž utváříme sami, právě tímto způsobem.

 

Jak je to možné?

S prvními údery srdce rostoucího plodu v těle matky se začíná vyvíjet jako první ta část mozku, které se nazývá Amygdala.

Amygdala od samého počátku své existence funguje jako „záznamník a úschovna“ všech vzpomínek od začátku života plodu v děloze matky po traumatickou ztrátu jistot a bezpečí vody, tekutin a placenty, které plod obklopují a chrání v první fázi života, pak radost z nového bytí, z lásky či nelásky, přijetí či nepřijetí a všeho, čím malý človíček prochází a musí projít.

Ale nejen to, Amygdala „zaznamenává a skladuje“ také všechny události, myšlenky a emoce matky, její strachy i radosti, zkrátka vše, co matka prožívá po celé období jejího těhotenství  a období ještě dlouho po porodu.

Nejsilnější záznamy „zapisuje“ Amygdala do tří let věku dítěte. Vše, co dítě prožívá, jak vnímá sebe, matku a okolní svět, jakými radostmi i hlubokými traumaty prochází, to vše vytvoří velmi silný a trvalý zápis v podvědomé mysli budoucího člověka.

Co se děje potom?

Po třetím roce života dozrává další část mozku – Hipokampus, který již informace z limbického systému - Amygdaly zpracovává jako fakta a vytváří z nich vědomé vzpomínky.

Hipokampus bývá také nazýván „komparátorem reality“ – srovnává fakta, to , co právě prožíváme s tím, co jsme už někdy prožili.

 

Co se děje se vzpomínkami v Amygdale?

 • zcela nekontrolovatelně a „neviditelně“ formují naši osobnost a náš charakter
 • podmiňují veškeré naše prožívání, jednání a vnímání událostí, kterými v průběhu života procházíme
 • podmiňují naše emoční reakce a doslova „diktují“ jak budeme na vnější i vnitřní svět reagovat
 • stávají se základnou našich neúspěchů, obav, strachů a nedůvěry, zejména v sebe sama
 • jsou základnou mnoha „nočních můr“, které mohou člověka pronásledovat od dětství až do dospělosti
 • určují, jak děláme to a jak ono
 • často právě zde leží původ a příčina chronických a vleklých onemocnění (které vůbec nemusí mít nic společného s dědičností), počínaje zdánlivě nevinnými onemocněními dýchacích cest u dětí až po těžká onemocnění srdce a rakovinu.

 

Kurz „Cesta podvědomím k příčinám“

je v prvé řadě nabitý informacemi, abychom si uvědomili, jak naše tělo, náš mozek i naše srdce (což je nesmírně důležité) funguje.

Srdce není pouze orgán, který "pumpuje" krev, ale hraje mnohem významější roli, než si umíte představit.

Uvědomíte si, jak je možné, že svůj život – svou každodenní realitu – si utváříme sami a jak my sami můžeme dosáhnout změn.

Připravte se však na to, že tyto infomrace jsou na míle vzdáleny tomu, co nás učili ve škole !

Všechny jsou však dnes již vědecky podloženy a doloženy fakty.

Teprve na této informační základně pak stavíme vlastní, velmi jednoduchou, snadno pochopitelnou a hlavně velmi účinnou psychoterapeutickou praxi, srozumitelnou všem bez rozdílu věku či vzdělání.

Jednoduchý a snadno uchopitelný postup, který se naučíte, vám může od základu změnit život.

Budete tak schopni pomoci nejen sobě, svým dětem či svým blízkým, ale i klientům, se kterými pracujete.

 

Práce s příčinou, její pochopení a zpracování pak přináší automaticky postupný návrat ke zdraví, radost, schopnost ocenění sebe sama a celou řadu dalších pozitivních změn.

V praxi terapeuta se vám otvírají nové možnosti práce s klientem a rozšiřujete "obzory" svých znalostí, které oceníte vy i vaši klienti.

 

Kurz „Cesta podvědomím k příčinám“

v celém svém rozsahu vychází z mé vlastní dlouholeté praxe a vlastní životní zkušenosti ( samoléčby rakoviny tímto způsobem ).

Jednoduchý postup "Cesty" vychází z pradávného Buddhistického učení o pěti typech zranění, které se stalo později základem pro učení emoční inteligence (EQ).

Kurz svou podstatou vychází z dřívějších kurzů „Cesta od nemoci ke zdraví ", kterými prošlo velké množství účastníků po dobu pěti let v české republice i na Slovensku s výsledky, které rozhodně stály za to.

Po dvouleté přestávce a na žádost zejména mnoha terapeutů jsem se rozhodla pro znovu otevření tohoto kurzu, avšak v „novém kabátě“, nyní ještě jednodušším způsobem, po hlubší zkušenosti a hlubší znalosti kvantové fyziky.

Kurz je určen všem – bez rozdílu vzdělání a věku (18 – 100 let)

 

Program kurzu:

 • Nezbytná teorie – o fungování mozku, jak pracuje mysl a podvědomá mysl – Amygdala a její funkce, další funkce mozku, srdce a jeho význam (všechno je jinak, než náš učili !!! ) a mnoho dalších cenných informací
 • Programy (přesný popis), které nám nastaví Amygdala v nejútlejším věku, na jejichž základě se formuje a vyvíjí osobnost a charakter člověka
 • Uvědomění si sebe sama i svých blízkých podle navyklého jednání, chování a prožívání – Pět typů zranění – základní učení emoční inteligence ( jak vnímáme sebe, vnitřní i vnější svět ) a co s tím?
 • Vibrační roviny Vědomí  - nezbytné při této práci
 • Meditační techniky – zklidnění mysli, vstup do podvědomí, zpracovávání emocí  - nejbezpečnější léčení sebe sama !
 • Automatická kresba
 • Individuální práce s jednotlivými účastníky kurzu - podle zájmu.

 

Poznámka :

Na tomto kurzu neočekávejte postupy z knih Brandon Bays – Cesta. 

Z mého úhlu pohledu jsou příliš a zbytečně složité, komplikované, šablonovité a omezující, čímž navozují pocit, že ne každý může takový proces vlastní léčby zvládnout. A tak by to nemělo být. Pokud se opravdově rozhodnete ke změnám a sami sobě dáte svolení nahlédnout do svého podvědomí, pak takový proces můžete zvládnout všichni a taková práce je to nejcennější, co pro sebe kdy můžete udělat.

Samoléčba a vlastní léčba – se nemusí týkat pouze nemoci. Jedná se především o léčení emocí, které nám komplikují život, aniž si to mnohdy uvědomujeme, a samotné emoce a emoční vzorce jsou ve velké části příčinou mnoha nemocí a onemocnění.

 

Cena kurzu :  4 400,- CZK

Cena pro absolventy kurzů Kranio CHR I a Kranio II :   3 600,- CZK

 

V ceně je zahrnuto lehké občerstvení, voda, káva, čaj.