Automatická - intuitivní kresba


je dvoudenní - víkendový - prožitkový kurz,

nabitý informacemi, meditacemi a kresbou, přičemž takovou kresbu nevnímáme a neposuzujeme jako "umělecké dílo", ale uvědomujeme si, že je vyjádřením našeho podvědomí (nevědomého Já), které nám tímto způsobem sděluje přesně to, co potřebujeme v dané chvíli vědět, nebo co si v dané chvíli máme uvědomit.

 

Automatická - intuitivní - kresba je vynikajícím nástrojem poznání sebe sama, ale i druhých tím, že pochopíme, co se v dané chvíli děje a můžeme udělat takové změny, které způsobí, že nemusíme později řešit chyby, kterých bychom se nevědomě dopustili a můžeme jim předejít.

Takovou kresbou jsme totiž schopni zaznamenat události a situace ještě dřív, než mohou nastat, přičemž kresba může být také vynikajícím vodítkem v hledání řešení z problematických událostí.

 

Vyjádření podvědomí skrze automatickou kresbu je také vynikajícím nástrojem uvolnění a čištění starých a mnohdy i patologických myšlenkových a emočních vzorců a programů, které nám škodí a velmi často nám komplikují vztahy a život jako takový. Ne zřídka nám takové vzorce brání v uvědomění si svého vlastního tvořivého potenciálu a my se domníváme, že pouze druzí mohou být kreativní a pouze druhým se může vše v životě dařit. Jsme to však pouze my, kdo bráníme sami sobě - na nejhlubší, podvědomé úrovni.

 

Diagnostickou kresbou můžeme také zjišťovat zdravotní stav a energetický stav organismu dlouho předtím, než dojde k jeho fyzickému projevu, čímž můžeme předejít mnoha nepříjemnostem a zbytečným onemocněním.

Zjišťování zdravotního stavu druhých, však vyžaduje absolutní čistotu mysli toho, kdo takovou kresbu vytváří a jeho schopnost odosobnění (nezapojuje se do kresby osobně - emočně - a umí se vzdát hodnocení, kritiky, posuzování a snahy zachránit a "léčit").

 

Co všechno můžeme nakreslit automatickou kresbou ?

- můžeme nakreslit momentální zdravotní a emoční stav nás samotných

- můžeme nakreslit totéž pro druhého člověka

- můžeme ale také vytvořit harmonizační obrazy - rezonátory - pro zdraví a duševní pohodu

- můžeme nakreslit symboly ochrany sebe sama i prostoru, ve kterém pobýváme

- můžeme vytvořit také obrázky a obrazy, které jsou vědomě "aktivovány" našim přáním (obrázky a obrazy vtahující hojnost, úspěch atd.)

- můžeme vytvořit obrázky a obrazy, které pozitivně ovlivňují zdraví naše, nebo určitého člověka

- můžeme vytvořit obrázky a obrazy pro naše děti - obrázky zklidňující nebo naopak nabíjecí, doplňující

- a mnoho, mnoho dalších

 

Jak je to možné ?

Představte si, že všude kolem nás (i v nás ) je neviditelné informační pole, které má určitou vlnovou frekvenci.

Za uričtých podmínek se na toto informační pole můžeme naladit a doslova "stahovat" informace, které pak zakreslíme automaticky - intuitivní - kresbou. My všichni jsme totiž součástí tohoto inteligentního, "vševědoucího" pole a my všichni jsme s ním hluboko ve svém nitru propojeni. "Komunikační" připojení k tomuto informačnímu poli nám umožňuje mozek (mozkové frekvence)  a čakry, které představují spojovací článek mezi fyzickým a jemnohmotným světem. Je to podobné, jako s rádiem. Rádiové vlny nemůžeme vidět, ale přesto se na ně můžeme s pomocí antény (mozek) naladit a můžeme pak poslouchat to, co si přejeme.

 

Mozek a mozkové frekvence.

Vlivem složitých bioelktrických procesů vzniká kolem mozku slabé elektromagnetické pole, které vibruje v několika základních frekvencích.

Pobýváme-li převážnou část dne v napětí, soustředěni na své emoce a dramata běžného dne, pak vibrační stav našeho mozku bude přibližně 14 - 40 Hz ( BETA mozková frekvence), která se označuje také jako "normální bdělý stav" mozku (od lehké ospalosti až po vysoké soustředění). Zde probíhá logicko-analytické myšlení a pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím. V nervovém systému je aktivní především sympatikus po větší část dne.

Lidé prvobytně-pospolné společnosti  však více odpočívali, relaxovali a stresu využívali jen k lovu či obraně.

Ve stavu „Beta” pobývali poměrně krátkou dobu, a tak si jejich organismus mohl dostatečně odpočinout. A nejen to, byli i schopni přijímat informace více intuitivně a byli mnohem víc spojeni s přírodou (to dnes známe jako "stará moudra" a pořekadla).

 

Uvolníme-li vnitřní (duševní) napětí - pobytem v přírodě, dechovým cvičením, meditací, hlubší relaxací a jinak, mozková frekvence se začně měnit (ke slovu se dostává parasympatikus, jako část nervového systému) a mozkové vlny přecházejí do frekvence 8 - 13 Hz ( ALFA mozková frekvence).

Stav Alfa umožňuje pocity uvolnění a bezpečí, duševní pohody, zlepšuje se spánek i  studijní výkony, zlepšuje se produktivita v práci, dochází k uvolnění strachů a úzkostí a lépe pracuje také imunitní systém, což pozitivně ovlivńuje zdraví.  Na této úrovni jsme schopni obrátit pozornost své mysli dovnitř a vnímat sebe i okolní svět z hlubších rovin vědomí.

Dokonce se předpokládá, že mnozí vysoce kreativní a úspěšní lidé se i při bdělém stavu pohybují na hranici Alfa, kde vznikají představy a kreativní řešení problémů a idejí. Jinými slovy, ALFA stav umožńuje zapojení "do hry" pravé mozkové hemisféry, čímž podporujeme rozvoj kreativity a často objevíme i vlohy a nadání, se kterými jsme se narodili a o kterých jsme neměli ani tušení.

 

Hlubší stav vědomí se pak pohybuje v rozsahu ALFA/THETA mozková frekvence 7 - 8 Hz.

Vibračně odpovídá Schumannově resonanci, která se však v posledních letech dramaticky mění. V této hladině jsou nejčastěji popisovány stavy prohlédnutí ( osvícení ) a údajně zde také může dojít k osobní transformaci. V této rovině mozkových vln dochází také k nejrůznějším formám hlubokého léčení na všech úrovních bytí - ke skutečnému vyléčení (z medicínského pohledu - zázrakům).

 

Ještě hlubší stav vědomí zastupuje mozková frekvence THETA 4 - 8 Hz.

Zde se nacházíme ve stavu velmi hluboké relaxace a uvolnění, v hluboké meditaci nebo nízké formě spánku REM (rychlé pohyby očí a snění). V těchto vlnových délkách dochází v mozku ke zlepšení paměti (především dlouhodobé). Dochází zde ke styku s nevědomím, prohlubuje se intuice, kreativita a vhled do komplikovaných problémů se schopností nacházet neobvyklá a zcela nová řešení, jsme -li jim otevřeni.

 

Nejpomalejší mozkové vlny 1 - 4 Hz se nazývají DELTA mozková frekvence. Jde o stav hlubokého spánku, hlubokého uvolnění nebo bezvědomí.

Tyto frekvence zastupují nejzákladnější frekvenční stavy lidského mozku a jsou v podstatě výsledkem lidského myšlení.  Určité stavy mysli však lze vyvolat i uměle, s využitím nejrůznějších pomůcek a přístrojů, umění meditace či jiných technik.

 

Program kurzu :

1. část kurzu je více informační :

- Proč se nám nedaří "přepínání" mozkových frekvencí tak, jak bychom si přáli ? Proč je tak těžké uvolnit se, meditovat a zbavit se myšlenek, které nám v tom brání ?

- Nahlédneme krátce do nejčastějších programů a vzorců, které "okupují" naši mysl a vysvětlíme si, jaký mají význam a jak se podílejí na vzniku nejrůznějších strachů a obav, které nám komplikují život.

- Učíme se JAK pracovat s myšlenkami a JAK uklidnit mysl, která pracuje neustále, aby nám meditace přinesla to, co si sami přejeme.

 

2. část kurzu tvoří meditační praxe a samotná kresba.

- Základní techniky meditace a její význam - pro náš život, naše zdraví a naši tvořivost, protože tvořivost je základem úspěchu v celém našem životě.Úspěch a radost pak přináší zdraví a celkový pocit svobody.

- Automatická kresba, učíme se od základu.

- Prvky "Zen-tangle" v automatické kresbě.

- Význam barev v automatické kresbě, význam tvarů a rozmístění obrázku na papíře.

- Čakry, jako základní energoinformační centra člověka a jejich význam v životě i v kresbě.

- "Čtení" obrázku, výklad.

 

Na kurzu automatické kresby se naučíte JAK meditovat (změnit své mozkové frekvence), intuitivně kreslit se záměrem a JAK využít automatické kresby ( bezmyšlenkovité čmárání - angl. "doodling" ) ve svém životě.

 

Ať už jste terapeuti, ženy v domácnosti nebo pracovně vytížení muži i ženy, dost pravděpodobně si také začnete všímat slov, která vyslovujete a emocí, které prožíváte každý den. Začnete si víc uvědomovat hluboký význam všeho, co tvoří váš každodenní život a začnete víc chápat význam slov "svou realitu si tvoříme sami".

Věřím, že umění automatické kresby vás osloví natolik, že se stane součástí vašeho života a vy ji budete moci využívat nejen k diagnostice, ale i k uvolnění, čištění či relaxaci, nebo jen tak pro radost a potěšení.

 

Cena kurzovného :  2 900,- CZK

(Cena zahrnuje občerstvení pro oba dny - káva, čaj a lehké "zobání". Nezahrnuje ubytování.)

 

Termíny jednotlivých kurzů najdete v odkazu TERMÍNY kurzů - levá lišta webu. Vyhledejte kurz a rozklikněte. Zobrazí se vám termín a místo konání kurzu.

 

Máte-li zájem o tento kurz, pište na email: v-laska@email.cz

nebo volejte : 725 394 008

 

Těším se na vás

Viki

 

             

 

  

 

Více obrázků najdete na: https://bluevelvetine.deviantart.com/