Kurz Kraniosakrální rezonance

(Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace)

 

4 denní intenzivní a velmi prožitkový kurz

                - pro terapeuty, lékaře, fyzioterapeuty, zdravotnický personál, sociální pracovníky, maséry či léčitele.....

                -  ale také pro rodiče a pro ty, kteří pečují o své blízké či děti, zdravé, nemocné, nebo postižené

                - a také pro všechny, kteří jdou po své vlastní "cestě", hledají a pracují sami se sebou....

                ( účast na kurzu není omezena žádným odborným vzděláním ani věkem, tuto metodu se může naučit každý, kdo chce být zdravý,                 zdravější či prostě touží po změnách )

 

Kraniosakrální rezonance

 
Slovo Rezonance je ve fyzice „snaha systému kmitat na větší amplitudě – tedy více při určitých frekvencích, než při ostatních frekvencích. Tyto frekvence jsou známy jako rezonanční frekvence. Při těchto frekvencích mohou i malé pravidelné síly způsobovat velké amplitudy kmitů, protože systém uchovává energii kmitání. Rezonance nastává, pokud je systém schopen uchovávat a jednoduše převádět energii mezi dvěma nebo více jejími podobami.“

 

Dnes víme, že :

fungování lidského těla závisí na určitých frekvencích, které v podstatě utvářejí základní „vibrační matrici“ lidského těla.

Všechno ve vesmíru je utvářeno vibracemi nejrůznějších frekvencí. Čím jsou frekvence nižší, tím větší je hustota a obráceně.

Člověk je ale svou podstatou duchovní bytost, to znamená, že pouze určitá část člověka jako lidské bytosti „kmitá“ na frekvencích, které způsobí takové zhuštění, že člověka vnímáme jako fyzické tělo – hmotu.

Větší část lidské bytosti ale utváří informační – jemnohmotné struktury  - pole, které prostupují fyzickým tělem a vibrují na frekvencích vyšších. Proto jsou tyto struktury pro pět smyslů člověka (které přináleží hmotnému tělu) neuchopitelné a neviditelné. Ale i když je nemůžeme vidět ani se jich nemůžeme dotýkat jako něčeho hmotného, to neznamená, že neexistují. Ve skutečnosti právě tady leží pravá podstata fungování člověka a jeho fyzického těla.

Právě tato neviditelná a nehmotná část je rozhodující pro správné funkce a fungování lidského těla, protože právě na těchto úrovních probíhají všechny děje a jevy, kterým říkáme „autonomní“ – kdy lidské tělo funguje automaticky, bez vědomého usilování a snažení. Lidské srdce pumpuje krev i prožívá emoce, aniž bychom o to usilovali, trávicí systém zpracovává potravu, přerozděluje živiny a vylučuje odpadní látky z těla, aniž bychom to vědomě řídili a tak pracují všechny buňky, tkáně, orgány a systémy v těle po celý náš život.

Dojde-li ale ke snižování frekvencí těchto jemnohmotných polí (zejména pole emočního a mentálního), pak zákonitě dochází i ke změnám fyziologickým a tyto procesy, původně bezchybně pracující, se mohou začít patologicky měnit. Tak vzniká – velmi zjednodušeně řečeno – nemoc.

Jakmile pochopíme tyto jednoduché zákonitosti, které fungují v celé přírodě i vesmíru, můžeme vše, co si nepřejeme prožívat, zejména nemoc, změnit.

 

Kraniosakrální rezonance

je velmi jemná, zcela neinvazivní manipulační technika, kterou umíme navodit stav hlubokého uvolnění těla i mysli ( zvýší se frekvence), aby tělo klienta, které disponuje vysokou inteligencí, samo spustilo samoregulační mechanismy a uvolnilo vnitřní síly, které v dané chvíli potřebuje.

Nesnažíme se vyhledávat „bloky a blokády“, neprovádíme diagnostiku a nedáváme pozornost neduhům a nemocem, protože víme, že právě to člověk ke svému léčení nepotřebuje. Je to ve skutečnosti právě naopak. Víme, že čím víc pozornosti obracíme na „problém“, tím víc ho umocňujeme. V kraniosakrální rezonanci každého člověka vnímáme jako jedinečnou bytost a ke každému tělu přistupujeme s velkou úctou a respektem. Terapie samotná je hlubokým prožitkem jak pro terapeuta, tak pro klienta, slovy často těžko uchopitelná.

A „věci se dějí“, aniž bychom o ně usilovali.

Jak vnímám tuto terapii já :

„Ruce terapeuta, který vstupuje do „hry“ s tělem, relaxujícím a odpočívajícím na lehátku, dotykem a citlivou manipulací aktivují mocné síly, které spaly dosud neprobuzeny hluboko uvnitř těla.
Je to velmi zvláštní a těžko popsatelný pocit, který oba prožívají. Klient i terapeut.
Zklidněná mysl dovoluje podvědomí postupně uvolňovat staré vzorce, které udržují napětí a disharmonii v těle. Tělo pak odpovídá nejrůznějšími způsoby, podle úrovně vědomí, ve kterém se jako ve stavu bytí nachází.
Čím víc se mysl uvolní do prázdnoty relaxace, tím víc umožní tělu procesy jeho samoléčby.
Terapeut je dirigentem velkého orchestru buněk těla a nutí jednotlivé jeho členy (buňky, tkáně, orgány) „procvičovat“ jednotlivé party tak dlouho, dokud orchestr nehraje unisono.“
 
Věřím, že tuto terapii si prostě zamilujete.       

Kraniosakrální rezonance 

( Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace)

se odlišuje od ostatních "škol" nejen svým přístupem k člověku, ale i svým obsahem.

Když jsem před několika lety sama procházela kurzem a učila se Kraniosakrální terapii, bylo zde mnoho věcí, které mě velmi nadchly ale i mnoho věcí, o kterých jsem nebyla tak zcela přesvědčená, že s nimi mohu souhlasit. Jsem člověk, který umí naslouchat své intuici a umím věci vnímat i jinak, než nás ve škole učili.

Stejně tak kraniosakrální pohyb jsem od samotného počátku vnímala jako mnohem hlubší sílu, mnohem významnější, než nám bylo prezentováno. 

Vnímala jsem jeho hloubku, rozsah i kvalitu mnohem hlouběji a intenzivněji, jako něco, co vychází z nitra každého z nás, jako něco, co je naší součástí už v okamžiku početí. Dnes vím, že jsem se tenkrát nemýlila. Tento pohyb je základním pohybem ve vesmíru.

Ze zkušenosti taky vím, že jemné techniky působení na člověka mohou mít velmi hluboký terapeutický dosah, pokud je však nenarušíme něčím, co způsobí obranu tkání – odpor.

V klasickém přístupu Kraniosakrální terapie (Dr. Upledger) který jsem se učila já,  je však takových okamžiků mnoho.

 

Nicméně kraniosakrální terapii jsem si zamilovala od samotného počátku i když jsem věděla, že budu pravděpodobně hledat způsob, jak se těmto rušivým zásahům vyhnout, při zachování pravidel a určité osnovy terapie, které si velmi vážím.

Lidské tělo a kraniosakrální pohyb jsem začala do hloubky zkoumat, vnímala jsem svoje ruce, které mi předávaly informace a vnímala jsem změny, které v každém těle probíhají jinak.

Zkoumala jsem neuvěřitelné pohyby uvnitř těla, jako badatel, který prozkoumává neznámé území, a objevila jsem mnoho souvislostí, o kterých nás nikdo neučil a které nejsou v žádných knihách.

Naučila jsem se, že ten, kdo řídí terapii, je tělo klienta, pokud ho umím vnímat a hledala jsem způsob, jak s ním pracovat tak, abych nenarušila jeho komfort a bylo dosaženo co nejlepších výsledků v terapii.

Pochopila jsem jednoduché zákonitosti, které musím při kraniosakrální terapii dodržet, ale přidala jsem i mnoho nového, včetně hudby.

Jako terapeut jsem se naučila pracovat i se svou vlastní myslí i svým vlastním tělem tak, abych svou vyrovnaností a klidem pomohla k uvolnění i klientovi.

 

Ve své praxi jsem provedla tisíce terapií s vynikajícími výsledky.

V mnohém jsem se odklonila od zažitých dogmat a naslouchala jsem pouze své intuici, která mě sama vedla odlišnou cestou. Naučila jsem se při práci zcela ztišit a vnímala jsem, jak svými myšlenkami, postoji i svým přístupem ovlivňuji vše, co se pod mýma rukama děje. Čím dál víc jsem si uvědomovala svou roli, jako terapeuta a naučila jsem se, že jediný správný přístup ke klientovi je umožnit mu,  aby celý proces, který nástroji kraniosakrální terapie uvedu do pohybu, řídilo pouze jeho tělo a mocná síla vyšší Inteligence.

Práce terapeuta se tak stala " meditací v pohybu ".

Časem jsem vypracovala vlastní postup  a to nejen díky praxi s klienty, ale zejména díky práci na sobě.

Začala jsem více vnímat a uvědomovat si přírodní zákonitosti, do kterých jako lidská bytost nevyhnutelně patříme.

Pochopila jsem svou roli v tomto procesu, jako roli prostředníka, který umí ve správnou chvíli – kdy je klient připraven, použít nástroje, které ovládá, aby mu pomohl doslova nastartovat jeho vlastní samoléčící procesy v jeho těle.

Každý z nás tuto schopnost v sobě máme, ať si to uvědomujeme, či nikoliv, jen ji bohužel málo umíme využívat. Pochopila jsem, že pouze klid a hluboká relaxace tyto síly probouzí a uvolňuje.

Stejně tak jsem pochopila, že nemusím znát místa blokád, nemusím diagnostikovat, hodnotit, analyzovat a už vůbec ne léčit a přesto se klient uzdravuje.

Uzdravuje se nejen na fyzickém těle, ale cítí se lépe zejména psychicky.

Celé jeho tělo se dostává do harmonie, naučí se zklidnit, relaxovat a postupně se mění i jeho metabolismus.

Neodeznívá pouze jeden problém, se kterým přišel, ale i mnoho dalších.

Klient se doslova mění ze dne na den a to znamená, že jsem pracovala správně, v souladu s přírodou, s ním i se sebou.

 

Vytvořila jsem překrásnou terapii, která je hlubokým prožitkem nejen pro klienta, ale i samotného  terapeuta.

Terapii, která přináší výsledky a práce je příjemným zážitkem.

 

Vytvořila jsem metodu, postavenou na základech kraniosakrální terapie podle Dr. Sutherlanda, při které zcela respektuji člověka jako duchovní bytost, podléhající přírodním a vesmírným zákonům. Využila jsem poznatků z anatomie, ale i kvantové fyziky, stejně jako poznatků z výzkumů fungování mozku, kmenových buněk  a celého těla a to mi pomohlo uvidět lidskou bytost v jiném světle, než jsme obecně zvyklí.

Uvědomila jsem si roli naší mysli v celém terapeutickém procesu a to zcela změnilo mé vnímání sebe, jako terapeuta, stejně jako klienta, který od terapie očekává výsledek.

Tyto zkušenosti, které ve všech směrech vycházejí z mé vlastní praxe s klienty, předávám od roku 2004 na svých kurzech a předám je i vám.

 

 

 

Je to komplexní metoda, dostupná všem, lehce uchopitelná a naučitelná.

Je doslova pro všechny.

V pravém slova smyslu je meditací v pohybu pro terapeuta a meditací v klidu pro klienta.

Ohromující výsledky, kterých tímto přístupem dosahujeme stojí rozhodně za to.

 

Učím zcela netradičním přístupem v kraniosakrální terapii s využitím její hloubky a účinnosti a s přihlédnutím na fakt, že terapie může být léčebnou metodou stejně tak pro terapeuta, jak pro klienta, za určitých podmínek.

 

Pracovní skriptum

je součástí výuky. Podrobně zahrnuje nejen oblast kraniosakrální terapie, ale zároveň zde odkrývám velmi pozoruhodné, dosud málo známé výsledky vědeckých výzkumů v oblasti mozku a lidského vědomí, které v konečném důsledku korespondují s duchovními principy dávných léčitelských tradic i východních filosofií a tím v podstatě negují čistě materiální přístup v léčbě i terapii.

Pokud takové poznatky přeneseme do naší terapeutické praxe a přístupu k člověku, dosahujeme zcela mimořádných výsledků v krátkém časovém horizontu.

Skriptum vás podrobně provede nejen kraniosakrální terapií, ale seznámíte se s pojmy dosud málo známými, které vám pomohou mnohem více pochopit fungování lidského těla a mechanismy, které přímo řídí a ovlivňují naše prožívání i zdraví.

Můžete se stát kvalitním terapeutem, který disponuje nejen znalostmi, ale také schopnostmi, kterých umí využít v souladu s potřebami daného jedince i sebe.

 

Program kurzu :

V úvodu kurzu se společně seznamujeme se všemi pojmy, které se objevují v souvislosti s kraniosakrální terapií. Velmi podrobně si objasníme mechanismy kraniosakrálního pohybu a jednotlivé " kroky " celé terapie.

Ve výuce za každou přednášenou teorií následuje praktické osvojení jednotlivých " kroků " tzv. Protokolu, který tvoří pomocnou kostru celé terapie.

Jednotlivé body protokolu probíráme postupně ( teorie - praxe ) a jsou sestaveny tak, aby na sebe plynule navazovaly a nepůsobily rušivě na klienta, který terapii prožívá v hluboké relaxaci. Pracujeme při hudbě, která hraje v terapii významnou roli.

Výuka praktických dovedností tvoří 9O% kurzu.

Každý účastník kurzu se učí jednotlivé postupy nejen jako budoucí terapeut, ale zároveň je sám prožívá i jako klient, protože pro dobrého terapeuta je nezbytné znát a vnímat pocity a možné reakce jeho klienta.

Nepracuje-li totiž terapeut jak má, mohou být reakce klienta negativní .

Účastník kurzu se zároveň učí pracovat se svým vlastním tělem a učí se vnímat souvislosti mezi ním a klientem. Učí se začlenit do své praxe další málo známé postupy a mechanismy, které mu umožní být vynikajícím terapeutem.

Naučí se i nezbytné techniky uvolnění a ochrany sebe sama před negativními vlivy.

 

Kurz je velmi intenzivní, ale vše je zvládnutelné v daném časovém úseku. Pracujeme přirozeně, nikoliv ve stresu.

Je zde dostatečný prostor i na samostané praktikování v závěru kurzu. Zážitky jsou hluboké a často nepřenosné.

Samostatnou součástí výuky je i práce s dětmi, terapeutický postup u malých dětí je odlišný.

 

Cíl kurzu :

Cílem kurzu je naučit praktikovat každého z účastníků ucelenou terapii, která zahrnuje všechny prvky kraniosakrální terapie a zároveň je zde doplněna dalšími, velmi jemnými technikami, zařazenými přesně tam, kde jsou pro klienta v dané chvíli vhodné.

To proto, že v průběhu terapie dochází často k uvolňování nahromaděných energetických blokací ( velmi často emocionálních ) a uvolněná energie se projevuje na úrovni fyzického těla. Terapeut se učí s takovými jevy pracovat. Učí se "naslouchat" potřebám klienta a jeho těla a učí se využívat přírodních zákonitostí, které mu pomáhají.

Výsledkem správně provedené terapie je pocit maximální relaxace a regenerace, ne však pouze klienta, ale i samotného terapeuta.

 

Cílem kurzu je naučit se být dobrým a vnímavým terapeutem, který pomáhá nejen druhým, ale i sám sobě.

 

Tato terapie je svou jemností a zároveň i hloubkou a účinností zcela mimořádná a odlišná od mnoha jiných technik.

Je komplexní, snadno naučitelná, dostupná všem, i bez znalostí anatomie.

 

Kurz Kraniosakrální rezonance

je dostačující pro kvalitní, samostatnou praxi kranio terapeuta, aniž by musel absolvovat další, vyšší stupeň výuky. Je to ucelená terapie, která splňuje vše, co se od ní očekává a mnohdy mnohem více. Somatoemocionální uvolnění ( uvolnění emočních blokád a stagnací) je samozřejmým výsledkem dobré práce terapeuta kraniosakrální rezonance, aniž by musel absolvovat další kurzy.

 

Všechny zkušenosti, které na tomto kurzu předávám, ve všech směrech vycházejí z mé vlastní praxe s klienty.

Název "Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace" vznikl z mé vlastní praxe, je součástí mé vlastní metodiky a je chráněn ochrannou známkou ČR.

Od 1. 1. 2019 se mění na "Kraniosakrální rezonance" (význam i obsah zůstává stejný).

 

Průběh kurzu je netradiční, kurz je velmi intenzivní a prožitkový.

S jednotlivými účastníky pracuji v průběhu kurzu individuálně, zejména podle vzniklé potřeby.

Po absolvování kurzu může každý z účastníků ihned praktikovat.

Výsledky mnoha absolventů jsou vynikající. ( viz. Kniha návštěv a příspěvky v Referencích )

S absolventy svých kurzů se pravidelně setkávám a podle potřeby jsme ve stálém kontaktu.

Mám velkou radost, když se vám práce s klienty daří a přináší vám i jim radost a výsledky, po jakých toužíte.

 

Často se také stává, že mě lidé z různých koutů republiky žádají o kontakty a jsem moc ráda, když mohu své žáky doporučit.

Po absolvování kurzu máte také automaticky přístup do uzavřené skupiny Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace na Fb.

Tady jsou nejen terapeuti, ale i maminky, které praktikují kranio pouze v rodině, s dětmi nebo vnoučátky, zvířátky...... zkrátka lidičky nejrůznějších zaměření, kteří zkrátka kranio milují a praktikují a zde si vzájemně předáváme zkušenosti, rady, zážitky i poznatky ze života nebo praxe, které se týkají daného tématu a mohou být přínosné všem. 

 

Počet účastníků na kurzu : 4 - 10 ( max.), zcela individuální přístup

 

Cena kurzu : 8 900,- CZK

                        6 900,- CZK  pro rodiče postižených dětí ( do 15ti let )

 

Uvedené ceny  - kurzovné - platí od 1. 9. 2013.

V ceně je lehké občerstvení během kurzu, káva, čaj a drobné "zobání", cena nezahrnuje ubytování.

 

Záloha ve výši 3 000,- CZK činí vaši přihlášku na kurz závaznou.
Termíny kurzů najdete v levé liště, odkaz TERMÍNY kurzů.

 

Kurz je ukončen Certifikátem :

 

 

 

 

 

 

 

Častá otázka : Dá se naučit Kraniosakrální terapie za týden nebo jen za 4 dny ? Není to nějak málo, když běžně jsou kurzy na týdny, měsíce i rok ?

Moje odpověď : ANO, dá se naučit . Dá se naučit s lehkostí, bez stresu a znalostí anatomie.

Pouze my jsme zvyklí dělat věci mnohem složitější, než ve skutečnosti jsou.

Není totiž umění vidět věci i život složitě a komplikovaně ( nakonec, tak nás to naučili a tak žijeme téměř všichni ).

Umění je vidět věci takové, jaké opravdu jsou a většinou nejsou vůbec tak složité, jak je vnímáme.

Vždyť všechno ve Vesmíru je tak jednoduché, jen my - lidé, jsme si ten život zbytečně zkomplikovali.

Vytváříme si modly, dogmata, předsudky a sami sobě klademe nepřekonatelné překážky na cestě životem.

Člověk však, jako lidská bytost je součástí Vesmíru a podléhá jeho zákonitostem. Pokud je však neznáme, neumíme jich využít.

 

Na kurzu se učíme vnímat i "vidět " člověka jinak, než jsme byli zvyklí dosud.

Učíme se pouze být tím, kdo má v rukou velmi mocný "nástroj " ( umění kraniosakrální terapie ),

kterým umíme spustit ( doslova nastartovat ) procesy samoléčby člověka za předpokladu, že on sám si to přeje a tím se podílí na tomto procesu.

Nesnažíme se zkoumat tělo, vyhledávat blokády a diagnostikovat, to nám nepřísluší a nic to nepřinese.

Pouze vlastní tělo každého člověka má informace o tom, co opravdu potřebuje.

Pouze vlastní tělo je schopno samo uvolnit energetické blokády a nastavit proces léčení - za určitých podmínek, které se naučíme vnímat.

Učíme se využívat zákonitostí Vesmíru, protože lidské tělo je stejným Vesmírem, pouze ve zmenšené formě.

 

Viki

 

             

 

Fotoalbum z kurzu Kraniosakrální terapie v Prostějově ( 24. - 28. 3. 2010 ) :

https://kraniosakralni-terapie.sije.cz/prostejov/