Kurz

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace ( CHR)

 

 

 

 

4 denní intenzivní a velmi prožitkový kurz

Zaměření :

                - kurz pro terapeuty, lékaře, fyzioterapeuty, zdravotnický personál, sociální pracovníky, maséry či léčitele.....

                -  ale také pro rodiče a pro ty, kteří pečují o své blízké či děti, zdravé, nemocné, nebo postižené

                - a také pro všechny, kteří jdou po své vlastní "cestě", hledají a pracují sami se sebou....

                ( účast na kurzu není omezena žádným odborným vzděláním ani věkem, tuto metodu se může naučit každý, kdo má srdce v těle )

 

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace

 

„Ruce terapeuta, který vstupuje do „hry“ s tělem, relaxujícím a odpočívajícím na lehátku, dotykem a citlivou manipulací aktivují mocné síly, které spaly dosud neprobuzeny hluboko uvnitř těla.

Je to velmi zvláštní a těžko popsatelný pocit, který oba prožívají. Klient i terapeut.

Zklidněná mysl dovoluje podvědomí postupně uvolňovat staré vzorce, které udržují napětí a disharmonii v těle. Tělo pak odpovídá nejrůznějšími způsoby, podle úrovně vědomí, ve kterém se jako ve stavu bytí nachází.

Čím víc se mysl uvolní do prázdnoty relaxace, tím víc umožní tělu procesy jeho samoléčby.

Terapeut je dirigentem velkého orchestru buněk těla a nutí jednotlivé jeho členy (buňky, tkáně, orgány) „procvičovat“ jednotlivé party tak dlouho, dokud orchestr nehraje unisono.“

Tuto terapii si zamiluje každý, kdo to sám sobě dovolí.                                                               

                                                                                                                          

Obecný popis terapie :

 

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace (dále jen CHR) je velmi jemnou, manipulační ale i bezkontaktní technikou, která umí navodit stav hlubokého uvolnění a zároveň spustit mechanismy samoléčby člověka za předpokladu, že terapeut zná a umí využít zákonitostí těchto postupů.

O vzniku této metody se podrobně zmiňuji v odkazu Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace (boční lišta menu v horní části).

 

Učím zcela netradičním přístupem v kraniosakrální terapii s využitím její hloubky a účinnosti a s přihlédnutím na fakt, že terapie může být léčebnou metodou stejně tak pro terapeuta, jak pro klienta, za určitých podmínek.

 

Pracovní skriptum

je součástí výuky kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace.

Podrobně zahrnuje nejen oblast kraniosakrální terapie, ale zároveň zde odkrývám velmi pozoruhodné, dosud málo známé výsledky vědeckých výzkumů v oblasti mozku a lidského vědomí, které v konečném důsledku korespondují s duchovními principy dávných léčitelských tradic i východních filosofií a tím v podstatě negují čistě materiální přístup v léčbě i terapii.

Pokud takové poznatky přeneseme do naší terapeutické praxe a přístupu k člověku, dosahujeme zcela mimořádných výsledků v krátkém časovém horizontu.

Skriptum vás podrobně provede nejen kraniosakrální terapií, ale seznámíte se s pojmy dosud málo známými, které vám pomohou mnohem více pochopit fungování lidského těla a mechanismy, které přímo řídí a ovlivňují naše prožívání i zdraví.

Můžete se stát kvalitním terapeutem, který disponuje nejen znalostmi, ale také schopnostmi, kterých umí využít v souladu s potřebami daného jedince i sebe.

 

Kraniosakrální terapie CHR je chráněna patentem (ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek) a svým přístupem ke klientovi i terapeutovi se výrazně odlišuje od jiných škol.

 

Program kurzu :

V úvodu kurzu se společně seznamujeme se všemi pojmy, které se objevují v souvislosti s kraniosakrální terapií. Velmi podrobně si objasníme mechanismy kraniosakrálního pohybu a jednotlivé " kroky " celé terapie.

Ve výuce za každou přednášenou teorií následuje praktické osvojení jednotlivých " kroků " tzv. Protokolu, který tvoří pomocnou kostru celé terapie.

Jednotlivé body Protokolu probíráme postupně ( teorie - praxe ) a jsou sestaveny tak, aby na sebe plynule navazovaly a nepůsobily rušivě na klienta, který terapii prožívá v hluboké relaxaci. V kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace pracujeme při hudbě.

Výuka praktických dovedností tvoří 9O% kurzu.

 

Každý účastník kurzu se učí jednotlivé postupy nejen jako budoucí terapeut, ale zároveň je sám prožívá i jako klient, protože pro dobrého terapeuta je nezbytné znát a vnímat pocity a možné reakce jeho klienta.

Nepracuje-li totiž terapeut jak má, mohou být reakce klienta negativní .

Účastník kurzu se zároveň učí pracovat se svým vlastním tělem a učí se vnímat souvislosti mezi ním a klientem. Učí se začlenit do své praxe další málo známé postupy a mechanismy, které mu umožní být vynikajícím terapeutem.

Naučí se i nezbytné techniky uvolnění a ochrany sebe sama před negativními vlivy.

 

Kurz je velmi intenzivní, ale vše je zvládnutelné v daném časovém úseku. Pracujeme přirozeně, nikoliv ve stresu.

Je zde dostatečný prostor i na samostané praktikování v závěru kurzu. Zážitky jsou hluboké a nepřenosné.

Samostatnou součástí výuky kraniosakrální terapie CHR je i práce s dětmi, terapeutický postup u malých dětí je odlišný.

 

Cíl kurzu :

Cílem kurzu je naučit praktikovat každého z účastníků ucelenou terapii, která zahrnuje všechny prvky kraniosakrální terapie a zároveň je zde doplněna dalšími, velmi jemnými technikami, zařazenými přesně tam, kde jsou pro klienta v dané chvíli vhodné.

To proto, že v průběhu terapie dochází často k uvolňování nahromaděných blokací ( velmi často emocionálních ) a uvolněná energie se projevuje na úrovni fyzického těla. Terapeut se učí s takovými jevy pracovat. Učí se "naslouchat" potřebám klienta a jeho těla a učí se využívat přírodních zákonitostí, které mu pomáhají.

Výsledkem správně provedené terapie je pocit maximální relaxace a regenerace, ne však pouze klienta, ale i samotného terapeuta,

přičemž hluboká relaxace má v terapii svůj mimořádný význam.

 

Cílem kurzu je naučit se být dobrým a vnímavým terapeutem, který pomáhá nejen druhým, ale i sám sobě.

 

Tato terapie je svou jemností a zároveň i hloubkou a účinností zcela mimořádná a odlišná od mnoha jiných technik.

Je komplexní, snadno naučitelná, dostupná všem, i bez znalostí anatomie.

 

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace I -

je dostačující pro kvalitní, samostatnou praxi kranio terapeuta, aniž by musel absolvovat vyšší stupeň. Je to ucelená terapie, která splňuje vše, co se od ní očekává a mnohdy mnohem více. Somatoemocionální uvolnění ( uvolnění emočních blokád a stagnací) je samozřejmým výsledkem dobré práce terapeuta kraniosakrální terapie CHR, aniž by musel absolvovat další kurzy.

 

Všechny zkušenosti, které na tomto kurzu předávám, ve všech směrech vycházejí z mé vlastní praxe s klienty.

Patentovaný název kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace vznikl z mé vlastní praxe a je součástí mé vlastní metodiky.

 

Jsem zastáncem názoru, že teprve prožitek a vlastní zkušenost mají opravdovou hodnotu.

 

Průběh kurzu je netradiční, kurz je velmi intenzivní a prožitkový.

S jednotlivými účastníky pracuji v průběhu kurzu také individuálně, zejména podle vzniklé potřeby.

Po absolvování kurzu může každý z účastníků ihned praktikovat.

Výsledky mnoha absolventů jsou vynikající. ( viz. Kniha návštěv a příspěvky v Referencích )

S absolventy svých kurzů se pravidelně setkávám a podle jejich potřeby jsme ve stálém kontaktu.

Mým cílem je, aby každý z vás byl ten nejlepší.

Velmi často se totiž stává, že mě lidé z různých koutů republiky žádají o kontakty a jsem moc ráda, když mohu své žáky doporučit.

Po absolvování kurzu máte také automaticky přístup do uzavřené skupiny Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace na Fb.

Tady jsou nejen terapeuti, ale i maminky, které praktikují kranio pouze v rodině, s dětmi nebo vnoučátky, zvířátky...... zkrátka lidičky nejrůznějších zaměření, kteří zkrátka kranio milují a praktikují a zde si vzájemně předáváme zkušenosti, rady, zážitky i poznatky ze života nebo praxe, které se týkají daného tématu a mohou být přínosné všem.

 

Na závěr kurzu obdrží každý účastník Osvědčení o absolvování kurzu.

Počet účastníků na kurzu : 4 - 10 ( max.), zcela individuální přístup

 

Cena kurzu : 8 900,- CZK

                     6 900,- CZK  pro rodiče postižených dětí ( do 15ti let )

Uvedené ceny  - kurzovné - platí od 1. 9. 2013.

V ceně je lehké občerstvení během kurzu, káva, čaj a drobné "zobání", cena nezahrnuje ubytování.

 

Záloha ve výši 3 000,- CZK činí vaši přihlášku na kurz závaznou.

 

Kurz je ukončen Certifikátem - Osvědčením o absolvování kurzu:

 

 

Jednotlivé kurzy jsou rozepsány v odkazu : Termíny kurzů (levá lišta webu)

 

Častá otázka : Dá se naučit Kraniosakrální terapie za týden nebo jen za 4 dny ? Není to nějak málo, když běžně jsou kurzy na týdny, měsíce i roky ?

Moje odpověď : ANO, dá se naučit . Dá se naučit s lehkostí, bez stresu a znalostí anatomie.

Pouze my jsme zvyklí dělat věci mnohem složitější, než ve skutečnosti jsou.

Není totiž umění vidět věci i život složitě a komplikovaně ( nakonec, tak nás to naučili a tak žijeme téměř všichni ).

Umění je vidět věci takové, jaké opravdu jsou a většinou nejsou vůbec tak složité, jak je vnímáme.

Vždyť všechno ve Vesmíru je tak jednoduché, jen my - lidé, jsme si ten život zbytečně zkomplikovali.

Vytváříme si modly, dogmata, předsudky a sami sobě klademe nepřekonatelné překážky na cestě životem.

Člověk však, jako lidská bytost je součástí Vesmíru a podléhá jeho zákonitostem. Pokud je však neznáme, neumíme jich využít.

 

Na kurzu se učíme vnímat i "vidět " člověka jinak, než jsme byli zvyklí dosud.

Učíme se pouze být tím, kdo má v rukou velmi mocný "nástroj " ( umění kraniosakrální terapie ),

kterým umíme spustit ( doslova nastartovat ) procesy samoléčby člověka za předpokladu, že on sám si to přeje a tím se podílí na tomto procesu.

Nesnažíme se zkoumat tělo, vyhledávat blokády a diagnostikovat, to nám nepřísluší a nic to nepřinese.

Pouze vlastní tělo každého člověka má informace o tom, co opravdu potřebuje.

Pouze vlastní tělo je schopno samo uvolnit energetické blokády a nastavit proces léčení - za určitých podmínek, které se naučíme vnímat.

Učíme se využívat zákonitostí Vesmíru, protože lidské tělo je stejným Vesmírem, pouze ve zmenšené formě.

 

Viki

 

             

 

Fotoalbum z kurzu Kraniosakrální terapie v Prostějově ( 24. - 28. 3. 2010 ) :

https://kraniosakralni-terapie.sije.cz/prostejov/