Koučovací programy - individuální koučink

Jednotlivé individuální programy

jsou sestaveny tak, aby napomohly klientovi v problematických situacích a přivedly ho k jejich úspěšnému řešení.

Všichni pohlížíme na svět subjektivně, to znamená - z úhlu pohledu svého individuálního přesvědčení a své víry.

Názory si vytváříme na základě životních zkušeností ( mnohdy však ne vlastních ), náboženství, duchovních a kulturních hledisek, společenských norem.

Zkrátka jsme od narození pod vlivem společnosti, ve které žijeme.

To vše působí na naše vnímání jako filtry, přes které vidíme svět i sebe sama.

Tyto filtry nám stanovují pravidla, která řídí naše mylšenky, slova a činy a která doslova řídí náš život.

Velmi často však na základě těchto tzv." mentálních programů " žijeme v nesouladu sami se sebou a nejsme šťastni.

Opakujeme stejné chyby a hledáme cestu, jak z toho začarovaného kruhu ven.

 

Koučovací programy jsou zaměřeny na nejčastější problematiku,

přičemž individuální práce s klientem se nemusí týkat pouze těchto témat.

 

Jednotlivé programy :

Hledám práci

Nadváha - hubnutí

Ztráta životního partnera

Krize - životní změny

Závislosti

 

Více informací o jednotlivých programech na : www.personal-coach.in