Koučink

Koučink

je vynikající technika individuální práce s klientem, která se orientuje na všechny oblasti našeho života.

 

Kouč a koučovaný

zde dočasně vytvoří něco, jako " partnerský vztah " a oba společně se snaží najít řešení v problému, nebo situaci, která koučovanému komplikuje život, nebo společně hledají způsoby řešení, jak dojít ke změnám v oblastech, které si klient přeje změnit.

Člověk je od přírody stvořen k tomu, aby se rozvíjel a využíval svých vloh, které mu byly dány při narození.

Mnohdy však o svých schopnostech a dovednostech ani nevíme, možná jen proto, že jsme nikdy neměli příležitost je využít.

Někdy taky zkrátka jen proto, že jsme na ně zapomněli, nebo nám nebylo přáno je používat.

Kouč vede klienta citlivě tak, aby on sám nacházel svůj skrytý potenciál v sobě a naučil se s ním pracovat.

Každý z nás jsme originál a co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého.

Každý z nás se občas " zasekne " v určité složité situaci a hledá cestu.

Někdy však, ať se snažíme sebevíc, opakujeme stále stejné chyby.

Kouč vede klienta tak, aby objevil ustálené vzorce svého chování a myšlení, jako programy, které toto chování způsobují.

Komplikují nám zejména vztahy, kariéru, ale především pohled na sebe sama.

Může jít o problémy s komunikací, motivací, sníženým sebevědomím.

Může jít o cokoliv, co se vztahuje k osobnosti člověka, k jeho chování a jeho prožívání.

Někdo má problémy ve vztazích, jiný si neumí stanovit životní priority, další se cítí nešťastný, i když má vše, po čem toužil.

 

Life coaching ( čti lajf koučink ) - životní koučink

napomáhá rozvoji v jakékoliv oblasti našeho života.

Klient se naučí změnit způsob vnímání a prožívání v krizových situacích, změnit úhel pohledu a získat nadhled.

Naučí se vnímat svoje emoce jako signály, kterých může využít k pozitivním změnám ve svém osobním i společenském životě.

Naučí se, jak si může uskutečnit své sny a svá přání, a to i ty, které se mu dřív zdály neuskutečnitelné.