KNIHY, které doporučuji

 
 
 

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložka a farmakoložka, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy (bojující) oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložky a farmakoložky, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

 

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

 Více zde: https://www.v-laska.com/kurzy2/neuro-spinalni-rebalance/

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložky a farmakoložky, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

 

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

 Více zde: https://www.v-laska.com/kurzy2/neuro-spinalni-rebalance/

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložky a farmakoložky, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

 

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

 Více zde: https://www.v-laska.com/kurzy2/neuro-spinalni-rebalance/

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložky a farmakoložky, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

 

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

 Více zde: https://www.v-laska.com/kurzy2/neuro-spinalni-rebalance/

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložky a farmakoložky, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

 

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

 Více zde: https://www.v-laska.com/kurzy2/neuro-spinalni-rebalance/

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložky a farmakoložky, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

 

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

 Více zde: https://www.v-laska.com/kurzy2/neuro-spinalni-rebalance
 
 
 
Pokud alespoň trochu začínáte tušit, že všechno, co nás kdy učili, může být jinak a dokonce absolutně JINAK, pak by pro vás tato kniha mohla být něco jako "čítanka"...

Jen stručně :

Věřte, že biochemii těla (tedy zdraví nebo nemoc) i kvalitu života lze změnit pouhými myšlenkami. Autor v knize Biologie víry odhaluje tajemství, ke kterému vědci dospěli teprve nedávno (nemějte ale pocit, že nedávno je před rokem, je to totiž už pěkná řádka let), a sice, že můžeme změnit svou biologii – tedy stav, ve kterém se nachází naše tělo – díky změně v chování i ve způsobu myšlení. Jak sám ověřil na vlastním životě, pěknou řádkou studií a pokusů, tak to, co nás zásadním způsobem ovlivňuje, není naše DNA, jak si dosud vědci mysleli (a většina si myslí dodnes), ale buněčná membrána, skrze niž se do buňky dostává vše potřebné, od výživy, léků až po stresové hormony. Je to něco jako „mozek buňky“, který reaguje na prostředí, tedy vnější i vnitřní vlivy ( tedy i myšlení a prožívání).

Jsme- li v dobré pohodě, buňky dostávají vše potřebné pro svůj růst a zdravý vývoj. Pokud však žijeme v obavách, strachu a neustálém stresu, buňky chřadnou – jsou totiž v obranné pozici, která jim neumožňuje růst a rozvíjet se. Autor na mnoha zajímavých pokusech a také příkladech ze života přibližuje čtenáři fungování buňky, vliv buněčné membrány a DNA a dokazuje, že život není založen jen na „materiální“ informaci, tedy hmotě, v tomto případě představované DNA, ale že jej ovlivňují a řídí nehmotné, energetické signály z prostředí mimo buňku.
Nemůžeme se již dál vymlouvat na to, že „to prostě máme v rodině“ (ať jde o obezitu, či rakovinu).
Nejsme bezbrannými oběťmi zděděných predispozic, ale právě naopak - máme možnost stát se do značné míry „pány“ svého života! Přesvědčte se sami a zalistujte touto revoluční knihou, jedinečnou svého druhu.

 
 
Věděla jsem o krásné a velmi motivační knize Anity Moorjani „Dying to be Me“ – Musela jsem zemřít (překladatel do češtiny jaksi zapomněl na důležitý dovětek, který je v názvu knihy  „abych byla sama sebou“), ale nevěděla jsem, jaké poklady skrývá její druhá kniha „Co když je to nebe?“.

O knize mi nadšeně vyprávěl  Lukáš, se kterým jsem se poprvé setkala před rokem na kurzu Kranio I, ale on kurz nedokončil, protože jeho psychické a zdravotní problémy mu to zkrátka neumožnily. Letos ale Lukáš přišel dokončit kurz a já jsem stále v němém úžasu, jak obrovská změna u něj nastala. Člověk, který tak nesmírně trpěl, že nevydržel ležet na stole a nemohl si přes bolesti a křeče užít tuto nádhernou terapii se změnil tak, že jsem jej nepoznala.  Klidný a vyrovnaný mladý muž, který se postavil k terapii tak, jako by ji už dávno uměl a znal a tentokrát si ji i dokázal užít. Nepřipisuji si žádné extra zásluhy, Lukáš na sobě skutečně pracuje už několik let, ale z jeho proměny jsem tak nadšená a šťastná s ním, že to nedokážu  popsat.  Nesmírně si ho vážím za to, co dokázal, protože já dobře vím, že to vůbec není lehké.  Je opravdu dalším příkladem toho, že když se člověk přestane bát, nenechá si vzít svou vnitřní moudrost a sílu, které máme všichni hluboko v sobě, nebo si ji zkrátka „vezme zpět“, když převezme za sebe zodpovědnost, jde všechno. A pak je jedno, jak se vaše nemoc jmenuje a jestli vám říkají, že se nedá léčit. Setkávám se s lidmi, kteří ukazují opak, a já sama jsem tím prošla.

Možné to je, protože léčení , ale především  – vyléčení - je totiž v nás. Ale není to pouze o léčení fyzického těla, jak jsme zvyklí. My se hlavně musíme vyléčit ze „vzorců a programů“, kterým jsme uvěřili a na jejichž základě jsme vybudovali svůj život a je jedno, jestli nám je někdo podsunul vědomě nebo nevědomě dávno v dětství, nebo jsme je zkrátka převzali jako naučené vzorce a požadavky rodiny a společnosti. A buďte si jisti, že to, co jsme nepřejali od druhých, jsme si spolehlivě vytvořili sami, na základě dětských pocitů, které nás pak pronásledují  celý život, ať už to chceme slyšet nebo ne.

Tato kniha Anity Moorjani „Co když je to nebe“ je další z celé řady knih, která se touto problematikou zabývá, protože právě tady leží KLÍČ k naší svobodě. Svobodě ve smyslu – být zdraví a žít plnohodnotný život, svůj život, ne životy druhých. Rozdíl mezi knihami je totiž v tom, zda obsah můžeme přenést do svého života a je-li možné jej prakticky využít.  A právě tato kniha to všechno v sobě má.

Anita zde popisuje velmi důležité a stěžejní události z jejího osobního života, kde se najde prakticky každý, protože tyhle „modely myšlení a prožívání“ žijeme všichni, i když s malými odlišnostmi.  Jsou totiž nastaveny jako předloha pro nás všechny v kolektivním vědomí, a patrně jsou součástí našich učebních lekcí, abychom si díky nim uvědomili a našli sami sebe. Věřím, že tato, často velmi zatuchlá, stará schémata a dogmata můžeme změnit, ale jen tehdy, dovolíme-li si z nich vystoupit. Pokud je ale aktivně – jako dramata života – žijeme, budou nás držet v pasti a my budeme věřit, že jsme bezmocní, že nemáme žádnou hodnotu a musíme žít pro spokojenost druhých, a tím i celého systému. Do tohoto „modelu“ však automaticky patří nemoc , jako NE – MOC, nemohu, jsem neschopný, tedy předávám za sebe zodpovědnost  druhým. 

Takže přátelé – chcete ve svém životě změny ? Ale ty změny za vás nikdo neudělá. Ani doktor, ani léčitel, ani kamarádka, ani přítel ani kamarád.  Ty změny musí udělat V SOBĚ každý sám.

Teprve pak se změní všechno.

Jelikož už „slyším“ otázku : „A co malé děti?“ Pak za ty odpovídá především matka, tedy ten, kdo jako první musí udělat změny, je ona. Od toho se pak odvíjí všechno ostatní.

A ze svých kurzů a zkušeností už takových maminek znám opravdu hodně a nesmírně si jich vážím. To je totiž jediná šance, jak pomoct svým dětem, zejména jde-li o nemoc či jiná trápení.

 
 
 
Tato kniha asi nepotřebuje komentář, názor si uděláte - po přečetní - sami.
  Samozřejmě zapadá do dané problematiky - štěstí člověka a s tím související zdraví.
 
 
Další z "bestsellerů", který nepotřebuje průvodní slovo ....
 
 
 
Pokud se nebojíte nahlédnout ZA hranice nastaveného systému, kterému říkáme realita, a ve kterém žijeme, pak si kupte tuto knihu, protože přinejmenším změní vaše vnímání světa kolem vás i ve vás.
Pokud však v systém věříte a především věříte v medicínu, jak nám ji předkládají (mluvím zde o alopatické medicíně, bojující, která záměrně vyrábí pacienty a udržuje je v nemoci až do smrti), pak tu knihu určitě nečtěte.

Ti odvážní zde najdou FAKTA ve vědě zpět po celá staletí, srovnání vědy a víry - skrze biologii buněk zvířat i člověka, fraktální geometrii, historii medicíny a především hluboko zakořeněné MÝTY a DOGMATA, které jsou stále uměle udržovány i přesto, že jejich kořeny byly již dávno vyvráceny. Dokonale pochopíte termíny jako Darwinova evoluční teorie, genetika a genetický determinismus, epigenetika a další a hlavně, uvědomíte si, jaké máme MY, jako lidské bytosti, schopnosti a dary, po kterých si sami šlapeme svou nevědomostí a kterých nevyužíváme. Udržet nás v tomto stavu NEVĚDOMÍ ( já osobně tomu říkám KOMA) je nejvyšším cílem a záměrem tvůrců tohoho SYSTÉMU, ve kterém JIM hrajeme dost podstatné role.
Kniha SPONTÁNNÍ EVOLUCE - autoři Bruce Lipton a Steve Bhaerman, je velmi srozumitelná každému, kdo je otevřen informacím a je jedna z nejlepších, co jsem na toto téma četla (a nebylo jich málo - je to moje životní téma).

 

 

Kniha Johna Virapena, který působil přes 35 let ve farmaceutickém průmyslu. Byl výkonným ředitelem švédské pobočky Eli Lilly & Company, jedné z největších farmaceutických společností na trhu. Byl velmi aktivně zapojen do agresivních kampaní a marketingových strategií, a byl to jeden z těch mocných, kteří "učili" lékaře, jak předepisovat farmaka bez ohledu na zájmy člověka jako "spotřebitele" -  za drahé dovolené, vysoké finanční odměny či jiné výhody. Velkou kapitolou je očkování a další "povinné" vakcinace. jaký je skutečný cíl ?

Ve věku 62 let se znovu oženil a narodil se mu syn a údajně to se stalo příčinou změny jeho vědomí a hlavně asi - svědomí.

Napsal tuto knihu a přednáší po celém světě - dnes už NE v zájmu farmaceutického průmyslu, ale v zájmu obyčejného člověka.

Rozhodně stojí za přečtení, zejména pokud máte malé děti.

 

  

Knihy Čínská studie a Celek

další knihy, které vám mohou zachránit či změnit život

Autor : Colin Campbell

 

Nejobsáhlejší (pravdivá a nepřekroucená) FAKTA a STUDIE o výživě, která vyvolala obrovskou odezvu v široké veřejnosti.

Vědecké důkazy Colina Campbella boří mýty a stará dogmata o výživě, kterými nás dnes a denně "krmí" média, lékaři či tzv. výživoví poradci. Campbell velmi fundovaně osvětluje a vysvětluje, jak to s výživou doopravdy je a PROČ a JAK jsou nám předkládány zavádějící a lživé informace. Co je ale hlavní - nabízí řešení a NÁVOD, co s tím.

Knihy můžete objednat na www.svitani.eu

 

Co my jen víme ?

Autoři : William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente

 

Někdy po roce 2005 se objevily první filmy s tématikou "Máme nekonečné možnosti, jak vědomě měnit svou každodenní realitu" a jedním z nich byl nám už velmi známý "What the Bleep Do We Know !?" ( Co my jen víme - v překladu ).

V letošním roce se objevila kniha se stejným názvem, která je podrobným "popisem" filmu. Vřele doporučuji všem, kteří hledají jiné informace než ty, kterým jsme až dosud věřili, protože jsme neměli jinou možnost. Dnes však existuje tolik informací, že kdo opravdu chce, najde.

 

Doba jedová - první a druhý díl knihy

Autoři : prof. RNDr. Anna Strunecká a prof. RNDr. Jiří Patočka

Přečíst si tyto knihy doporučuji všem, kterým není lhostejné jak žijeme, co pijeme, co dýcháme a co jíme. A nejen to.

Dnes velmi aktuální téma - očkování je součástí této velmi zajímavé a potřebné publikace.

V současné době jsou již na trhu další díly těchto publikací.

 

Proč (a jak) psychosomatika funguje ? Nemoc začíná v hlavě?

Jarmila Klímová, Mich.Fialová

vyd. Progressive consulting 2016  KOSMAS

 

Dech života - Moudrost skrytá v těle

( Kraniosakrální terapie, které je nejblíž to, co učím a z níž jsem nejvíce čerpala pro svá skripta - v angličtině. Dnes je kniha na našem trhu a je to z mého pohledu jedna z nejlepších )

Vydala Fontána, Olomouc.

 

Valerij Sinelnikov :

- Dohoda s nemocí I. a II. díl    ( Vynikající kniha, která nám pomáhá odhalit a pochopit skryté vnitřní příčiny nemocí a stresových situací.Pomáhá člověku v procesu samoléčby a pochopení sebe sama na cestě ke zdraví.)

- Síla slova

- Síla záměru

- Skutečné bohatství

 

Clemens Kuby :

- Na cestě do sousední dimenze ( poutavý pravdivý příběh muže, který se uzdravil silou své mysli )

- Léčení, zázrak v nás

 

Rhonda Byrne

- Tajemství ( The Secret - i jako DVD )

 

Joe Vitale

- Klíč ( co v " tajemství " nebylo )

- Svět bez hranic ( havajská technika Ho´oponopono )

 

Ruediger Schache

- Tajemství sedmi závojů

 

Robert Schwartz

- Plán vaší duše

 

Eckhart Tolle

- Moc přítomného okamžiku

- Ticho promlouvá

- Nová Země

 

Esther a Jerry Hicks

- Požádej a je ti dáno

- Úžasná síla emocí

 

Jean Liedloff

- Koncept kontinua ( pokud máte malé, či větší děti, nebo dítě teprve plánujete, pak neváhejte ani chvilku a tuhle knihu si pořiďte... nemusíme vychovávat děti tak, jak jsme byli vychováni my, protože všechno může být i jinak :-))

 

Florence Littauer

- Osobnosti plus ( Jak porozumět druhým porozuměním sobě samým )

Čtyři charaktery - melancholik, flegmatik, sangvinik, cholerik - který z nich se hodí právě k vám? Kniha obsahuje i osobnostní test, který vám pomůže odhalit svůj osobnostní temperament a ukazuje, jak celá směsice povahových rysů formuje náš charakter a ovlivňuje naše city, vztahy i naši práci. Můžete se naučit rozvíjet své klady a pochopit i své stinné stránky. Naučíte se chápat a respektovat, že každý jsme jiný a každý jsme dokonalý.

 

Allan a Barbara Peaseovi  ( tohle by měla být povinná četba už ve škole ! )

- Proč muži lžou a ženy pláčou

- Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

 

Ivo Toman   ( trochu drsnější přístup, ale proč ne ?)

- Debordelizace hlavy

- Úspěšná sebemanipulace

 

Laurent Goudelle

- Muž, který chtěl být šťastný

- Bůh chodí po světě vždycky inkognito

( Obě knihy jsou právem bestsellerem - otvírají cestu k nejhlubším úvahám o nás samotných. Velmi čtivou formou nás nutí přemýšlet o tom, jak žijeme, jak strachy, zábrany a naše naučené chování řídí náš život, ale taky jak jsme to pouze my sami, kdo to vše může změnit. Jedny z nejlepších knih na toto téma,co jsem četla - vřele doporučuji všem, komu není lhostejné, jak žije - lépe řečeno, kdo chce žít lépe :-)


Dr. Amit Goswami

Kvantový doktor

Kvantová fyzika v praxi i každodenním životě, podstata léčení i sebeléčení a mnoho mnoho dalšího. Tuhle knihu byste měli mít, chcete-li začít dělat smysluplné změny ve svém životě... a být zdraví :-)