Diagostika osobnosti automatickou kresbou - vztahy

Velmi často se stává, že se " točíme v kruhu " partnerských a mezilidských vztahů.

Trápíme se pocitem, že jsme nepochopeni, nebo že naše snažení ve vztazích není dostatečně oceněno,

nejsme štastni a máme pocit, že daný vztah nás nenaplňuje, nebo že příliš obětováváme sami sebe.

Často se podřizujeme druhým, aniž bychom naslouchali svým vlastním tužbám a potřebám.

Hledáme odpovědi na spousty otázek, které nás trápí a nevíme, jak z tohoto začarovaného kruhu ven.

Nebo - což je bohužel méně časté, hledáme sami sebe a způsob, jak zkvalitnit vztahy, které žijeme,

protřednictvím pochopení sebe sama.

 

Diagnostika osobnosti obou partnerů - je rozbor osobností podle energetických center ( čaker ),

která napoví mnohé o daném člověku,

ale hlavně pomáhá najít " cestu " k druhému, pokud o to skutečně stojíme.

Jindy ukazuje, že jsme zcela odlišní, ale pomůže najít " společnou vlnu ", na které se " potkáváme ",

nebo pomůže odkrýt tzv. bolavá místa, o kterých dotyčný nedokáže mluvit a pouze je " nosí v sobě ",

což komplikuje samozřemě partnerské vztahy obou.

 

Rozbor automatickou kresbou ukazuje

- na úrovni kterých energetických center se oba partneři " potkávájí " v harmonii

- na úrovni kterých center jeden druhého doplňuje, nebo naopak jeho energii potřebuje pro sebe

 

Rozbor automatickou kresbou

- doporučuje, kde by jeden druhému mohl být více nápomocen, to znamená

  pomáhá najít " cestu " k druhému, aby mohl více pochopit svoje i jeho " bolavá místa " a aby našel způsob komunikace,

  která vztah uvede do souladu, pokud o to oba partneři budou stát.

 

K rozboru automatickou kresbou je třeba poslat

- jméno a příjmení obou osob, pro které požadujete rozbor

- datum narození obou a místo bydliště ( stačí město )

- jakákoliv fotografie ( bude vrácena )

Strušně popsat důvod, pro který chcete zhotovit rozbor osobnosti.

 

Cena : 1 400,- CZK

Podrobnosti k rozboru automatickou kresbou i k platbě vám budou zaslány v případě zájmu -  emailem.