Automatická kresba

Intuitivní kresba - obrazy a obrázky

 

Léčivé a harmonizační obrazy obvykle tvoří lidé, kteří v sobě mají určitý energetický " náboj" a kteří většinou pomáhají svým blízkým, či ostatním lidem a jejich myšlenky i úmysly jsou čisté. Obrázky plné energie však můžete nakreslit i vy, sami sobě pro radost nebo lidem, které máte rádi.

Takové obrázky a obrazy akumulují a zachycují energii svého tvůrce, včetně energie mentální.

V jejich blízkosti se cítíme dobře a  mnohdy i v místech na těle, kde máme zdravotní potíže můžeme cítit jemnou vibraci nebo zkrátka příjemný pocit, " že se něco děje ".

Mentální energie z obrazů vysílá vlnění o různých délkách, které mohou příznivě působit na jednotlivé orgány či celé naše tělo.

Velmi často takové obrazy či obrázky působí blahodárně na naši psychiku, vnímáme je jako příjemné zklidnění nebo naopak dodávají sílu a energii, kterou právě postrádáme.

 

Psychogenní emoční přeladění nám pomáhá také v procesu uzdravování a rekonvalescence a může dokonce urychlit i procesy vnitřního sebeléčení.

Lze říci, že duševní zdraví rovná se zdraví tělesné, protože každá nemoc má svůj původ i počátek na mentální - lépe řečeno astrální - rovině a teprve potom se z "předlohy" projektuje do hmoty. Jinými slovy, pokud nedojde ke změně myšlení, návyků, stravy a často i způsobu života, přechází nemoc na tělo fyzické. Fyzické tělo pak "hlásí" nemoc prostřednictvím symptomů a bolesti.

 

Energetické shluky a stagnace na astrálním těle je možno zachytit automatickou kresbou.

Ti, kteří tuto metodu využívají, vidí díky tomu celou řadu souvislostí, které současné medicíně bohužel dosud unikají a o které lékaři ani nejeví zájem.

Zajímavé u takových obrazů je to, že jejich energie zůstává i když projdou fotografickou nebo tiskařskou cestou.

Jedná se o energoinformační proces, to znamená, že energie vyvolá stejnou energii i na kopii.

A skutečně to " funguje ".

 

Více mých kreseb najdete na: https://bluevelvetine.deviantart.com/